Museet Midt IKS er den konsoliderte museumsenheten i Namdalen nord i Trøndelag, og består de bemannede avdelingene Kystmuseet Norveg, lokalisert på Rørvik, Norsk Sagbruksmuseum, Namdalsmuseet og Kunstmuseet Nord Trøndelag, alle lokalisert i Namsos. I tillegg inngår Distriktsseksjonen i Museet Midt. De rådgir og veileder 10 kommuner i Namdalen innen kulturvern- og museumsfag.

Om Museet Midt

Museet Midt IKS er den konsoliderte museumsenheten i Namdalen nord i Trøndelag. Museet Midt IKS ble etablert i 2007 og eies i dag av Trøndelag fylkeskommune, Nærøysund kommune, Namsos kommune (hver med 25%), samt kommunene Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsskogan, Osen, Overhalla og Røyrvik (til sammen 25%). Flere opplysninger finnes på museets hjemmeside.

Artikler

Our museums

Nye objekter

Share to