Namdalsmuseet i Namsos er et kulturhistorisk museum for midtre og indre Namdal. Namdalsmuseet ble stiftet 13. juni 1927 etter folkemuseumsmodellen og har som spesialtema skogbruk og utmark, byhistorie og hospitalhistorie. I tillegg til dette dekker Namdalsmuseet den generelle kulturhistorien for midtre og indre Namdal.

Aktuelt

Nye objekter

Om Namdalsmuseet

Namdalsmuseet ligger like ved sentrum av Namsos. Museet ble stiftet i 1926 etter folkemuseumsmodellen som distriktsmuseum for hele Namdalen. I dag er museets hovedarbeidsfelt kulturhistorien for midtre og indre Namdal. Museet består av 24 hus og over 13000 gjenstander og fotografier. Som kulturhistorisk museum har Namdalsmuseet gjenstander spredt over en rekke tema. Hovedvekten av samlingen er konsentrert om gammel bondekultur, skog- og utmarkshistorie og hospitalhistorie. De eldste gjenstandene er fra 1500 – tallet, men hovedvekten av gjenstander dateres tilbake til 17-, 18- og 1900 – tallet.

Namdalsmuseet is a part of

Share to