main article image
Stine Bjørntvedt

Strømhyldensamlingens tekstiler – en lokal skatt

Strømhylden-samlingen er en samling på 6-700 museale gjenstander som kommer fra gården Kvatningen i Overhalla. Dette har vært en stor gård med mange husmannsplasser under seg. Josefine Ovidida Kvatningen (1880-1960) og Ludvik Gunerius Strømhylden (1888-1981) var de siste som bodde på gården. Samlingen ble testamentert til Overhalla menighetsråd av Ludvik, og senere ble den overdradd til Overhalla kommune som nå eier samlingen. I dag forvaltes samlingen av Overhalla Historielag, i tillegg har et kommunalt oppnevnt utvalg oppsyn med samlingen.

Et bredt spekter

Som en del av distriktskonservatorenes arbeid i kommunen ble samlingen gjennomgått sammen med Strømhylden-utvalget. Målet var å kartlegge samlingens status og tilstand. Etter hvert som skuffer og skap ble tømt, ble det klart at man sto ovenfor en flott tekstilsamling. Samlingen omfatter det meste av det man trengte av tekstiler i et hjem; alt fra laken og håndklær til duker og pynteputer. I tillegg er det meste tatt vare på; fra slitte og hullete laken og putevar til nesten ubrukte duker. De fleste håndarbeidsteknikker er også representert, og det omfanget gjør samlingen til en unik lokal skatt.

Tekstilene i seg selv kan også fortelle oss en god del om menneskene og gården Kvatningen. Dette var ikke en husmannsplass, men en gård der man hadde råd til mange flotte tekstiler. Det var også mange likeartede tekstiler som eksempelvis duker, noe som gjorde at man slapp å slite ut findukene. I tillegg finnes også bordteppe og portierer med broderier, noe som helt klart kun hørte hjemme hos mer velstående personer. En portiere er et forheng for å henge i døråpninger, og det er en gjenstandsgruppe som er lite representert i museumssamlinger generelt.

Monogram

OK står for Olga Lovise Olsdatter Kvatningen (1856-1910), moren til Josefine.

De fleste av tekstilene er hjemmelagede, men det er også noen eksempler på kjøpte duker. Det meste av laken, putevar og pyntehandklær er monogrammert, også dette forteller oss noe om velferden på gården. Her hadde man tid og mulighet til å monogrammere, et veldig nennsomt arbeid. Monogrammene kan i tillegg fortelle oss omtrentlig når arbeidet ble utført gjennom initialene som ble påsydd. Det finnes blant annet monogrammer fra foreldrene og tantene til Josefine.

Samlingens tilstand

Tekstilene har vært lagret i kommoder og kister i et rom som har hatt store temperatursvingninger. Dette har gitt fuktdannelse, og i tillegg har kommodene delvis stått mot yttervegg. Noen tekstiler har også blitt plassert i kister sammen med andre tekstiler som var skadet av muggsopp. Det har ført til at også de øvrige tekstilene fikk soppdannelser.

I samarbeid med Strømhylden-utvalget har vi distriktskonservatorer hatt en gjennomgang av samlingen med tanke på tekstilbevarende tiltak. Tekstilene vil bli avfotografert og pakket i spesialutviklede tekstilesker som vil bli lagret i et rom med jevn temperatur og god luftfuktighet.

Strømhylden-utvalget jobber i disse dager med å registrere tekstilene i Primus, og de blir også fortløpende publisert på Digitalt Museum.

Strømhylden-samlingens tekstiler

De frivillige som sitter i Strømhylden-utvalget gjør en fantastisk viktig og tidskrevende jobb. Her ser du noen av de tekstilene som er publisert til nå.

Order this image

Share to