Kunstmuseet i Nord Trøndelag ble opprettet 1988 under navnet Nord-Trøndelag Fylkegalleri. Museet skiftet i 2013 navn til Kunstmuseet Nord Trøndelag og har som oppgave å formidle, stille ut, registrere, samle og bevare kunst fra Nord-Trøndelag og Norge. I løpet av de første 25 år har Kunstmuseet fått ansvar for flere kunstsamlinger som til dags dato består av ca. 2000 verk

About Kunstmuseet Nord-Trøndelag

Kunstmuseet Nord Trøndelag ligger i Kulturhuset i Namsos kommune.

Kunstmuseet Nord Trøndelag er en kunstformidlingsinstitusjon som sprer kunnskap om - og formidler opplevelse - av billedkunst, kunsthåndverk, foto, video og installasjonskunst. En viktig museal oppgave er samling, forvaltning og forskning på kunst fra Nord-Trøndelag og landet forøvrig. Kunstmuseet Nord Trøndelag er en del av Museet Midt IKS.

Kunstmuseet Nord-Trøndelag is a part of

You'll find us here

Share to