Museum Stavanger (MUST) er et museum for kulturhistorie, billedkunst, naturhistorie og sjøfarts- og industrihistorie i Stavanger-regionen, og består av flere ulike museumsanlegg og -samlinger.

Om Museum Stavanger

Museum Stavanger (MUST) er et konsolidert museum for kulturhistorie, naturhistorie, billedkunst og sjøfarts- og industrihistorie i Stavanger-regionen, og består av flere ulike museumsanlegg og -samlinger.

‘Det grenseløse museet’ er vår visjon. MUST skal levendegjør historien, om mennesker, natur og samfunn. Kjerneverdiene ‘rause, relevante og radikale’ ligger til grunn for museets arbeid for å være et museum som berører og bærer en flerstemmig historie. Evnen til å forestille seg andre virkeligheter er grunnleggende for å fremme allmenn refleksjon, forståelse og kritisk tenkning. Vårt ønske er at ingen skal gå fra museene våre uberørt.

Museets fagbiblioteksamling av bøker og tidsskrifter innen våre fagområder er tilgjengelige for søk her: https://www.museumstavanger.no/bibliotek

I tillegg til biblioteksamlingen og utstilte gjenstander og fotografier, har museet også magasinlokaler med mange tusen bevarte objekter.

MUST jobber kontinuerlig med digitalisering og utvikling av gjenstands- og fotodatabasen, og vi vil tilgjengeliggjøre flere objekter etter hvert som de blir klare. Gi oss gjerne tilbakemelding hvis du finner feil i registreringene eller har nye opplysninger til oss.

MUST på SoMe:

Our departments

Visit us

Share to