Stavanger maritime museums samlinger består av blant annet av seilfartøy, bruksbåter, skipsportretter, navigasjonsutstyr, verktøy til skipsbygging, seilmaking m.m., fiskeredskaper, sjømannssuvenirer, fotosamling og marinarkeologisk samling.

Om Stavanger maritime museum

Stavanger maritime museum holder til i sjarmerende sjøhus og kjøpmannsgårder fra 1800-tallet i Vågen i Stavanger. Samlingene til museet består av seilfartøy, bruksbåter, skipsmodeller, skipsportretter, skanter, gallionsfigurer, navigasjonsutstyr, kart, skipstegninger, verktøy til skipsbygging, seilmaking, bøkring og repslaging, bestikk/servise, sjømannsarbeider, fiskeredskaper, sjømannssuvenirer, fotosamling, arkivmateriale og en marinarkeologisk samling. I tillegg eier og driver museet seilfartøyene ”Wyvern” og ”Anna af Sand”, som brukes aktivt til å formidle vår maritime kulturarv.

Utstillingene gir innblikk Sørvestlandets maritime historie og i havnebyens utvikling, sildehandel og skipsfart Stavangerregionen. Museet har også en aktivitetsutstilling om 1950-årenes fjordafart, hvor barn kan leke og lære om lokal sjøfart og kystkultur. I tillegg til utstillingene rundt disse emnene, har museet også autentiske og rekonstruerte miljøer: rederkontor, kjøpmannsleilighet, krambod og seilloft.

Stavanger maritime museum er en del av Museum Stavanger (MUST) som ble etablert juli 2010 da Rogaland Kunstmuseum og Stavanger Museum ble slått sammen. Vår visjon ”levende og ledende” slår fast at vi skal være et nyskapende museum i bevegelse og utvikling, og ledende både faglig og organisatorisk.

MUST jobber kontinuerlig med digitalisering og utvikling av gjenstands- og fotodatabasen, og vi vil tilgjengeliggjøre flere objekter etter hvert som de blir klare. Gi oss gjerne tilbakemelding hvis du finner feil i registreringene eller har nye opplysninger til oss.

Visit us

Share to