De naturhistoriske samlingene ved MUST består av skinnsamling, monterte dyr og fugler, egg, beinmateriale, insekter, skjell, samt den norske ringmerkingsdatabasen.

Om Naturhistoriske samlinger (MUST)

De naturhistoriske samlingene ved Stavanger Museum (MUST) består av skinnsamling, monterte dyr og fugler, egg, beinmateriale, insekter, skjell, samt den norske ringmerkingsdatabasen.

De naturhistoriske samlingene forvaltes av fagavdelingen for naturhistorie, som har ansvaret for naturhistoriske utstillinger i Stavanger museum, og for Revtangen ornitologiske stasjon hvor det drives ringmerking og annen forskningsaktivitet.

Stavanger museum ligger i Muségata 16 i Stavanger. Museumsbygningen ble påbegynt i 1893, og etter en utvidelse i 1930, fikk det dagens utseende. Museet viser temporære utstillinger i tillegg til de faste naturhistoriske utstillingene "Skeive dyr og smilende skjeletter" og "Rogalands fuglefauna", og de faste kulturhistoriske utstillingene "Fra oldtidslandskap til oljeby" og "Et byhistorisk teater - glimt fra Stavangers historie 1600-1900". Museet har gavebutikk og kafé med enkel servering.

De naturhistoriske samlingene er en del av Museum Stavanger (MUST) som ble etablert juli 2010 da Rogaland Kunstmuseum og Stavanger Museum ble slått sammen. Vår visjon ”levende og ledende” slår fast at vi skal være et nyskapende museum i bevegelse og utvikling, og ledende både faglig og organisatorisk.

MUST jobber kontinuerlig med digitalisering og utvikling av gjenstands- og fotodatabasen, og vi vil tilgjengeliggjøre flere objekter etter hvert som de blir klare. Gi oss gjerne tilbakemelding hvis du finner feil i registreringene eller har nye opplysninger til oss.

Visit us

Share to