Villaen Breidablikk ble oppført i 1881 av kjøpmann og reder Lars Berentsen. Arkitekt var Henrik Nissen. Eksteriøret er bygd i sveitserstil med nyromanske og gotiske stiltrekk. Parken er i engelsk stil med buete grusganger og eksotiske trær.

Om Breidablikk (MUST)

Breidablikk er bygget av arkitekt Henrik Nissen i 1881. Byggherre var kjøpmann og reder Lars Berentsen, en av datidens fremste næringslivsledere i Stavanger.

Villaen er oppført i sveitserstil med nyromanske og gotiske stiltrekk. Interiørene fremstår som et av de rikeste og best bevarte eksempler vi har på historismens stiluttrykk med møblement i nygotikk, nyrokokko, nybarokk og tidens andre nystiler. Både bygning og interiør er preget av høy håndverksmessig kvalitet.

I tilknytning til hovedbygningen står fremdeles eiendommens gamle hovedhus og låve fra 1852. I låven viser museet en utstilling av jordbruksredskaper og hestekjøretøy. Parken i engelsk stil med buete grusganger og eksotiske trær er også godt bevart.

Kjøpmann og reder Lars Berentsen (1838-1896) fikk skjøte på eiendommen 27. oktober 1880. Han var sønn av Erik Berentsen (1805-1878) som hadde bygget opp et stort firma i Stavanger, en manufaktur- og isenkram-forretning i forbindelse med skipsrederi og sildehandel. Virksomheten var etterhvert blitt konsentrert om sei og sild, og han gjorde skipshandelen til byens største i bransjen.

Ved farens død tok Lars Berentsen over firmaet sammen med sin mor og svogeren Charles Racine. Fra 1892 var han eneinnehaver av firmaet "E. Berentsen". Han fortsatte i farens fotspor og ble en av byens mest fremtredende menn. Han var ordfører fra 1884 - 1886 og stortingsrepresentant 1886-88.

Huset ble oppført i løpet av 1881 og tatt i bruk året etter. Teak til vinduene og mahogny til dørene ble innført med firmaets egne skip fra Siam (Thailand). Alle ruter var av slepet,tykt speilglass. Treskjærerarbeidet ble utført av en fetter til kunstnerbrødrene Bergslien og plafondmaleriene av dekorasjonsmaleren Louis Anton Jacobsen (1865-1945) i samarbeide med hans brødre Karl og August. Både når det gjelder materialer og håndverk står Breidablikk som en av de beste villaer i landet fra denne tid.

Lars Berentsen og hans første hustru Hendrikke Housken (1840-1890) fikk fikk åtte barn hvorav fire vokste opp. I 1892 giftet han seg med Elisa Haaland (1866-1962) og sammen fikk de sønnen Lars (1893-1940). Da konsul Berentsen døde 1896 flyttet Elisa med sin sønn inn i Eiganesveien 38 mens de tre gjenlevende barn av første ekteskap, Erik (1868-1943), Olga (1877-1965) og Karoline (1878-1954), ble boende på Breidablikk.

Erik Berentsen overtok firmaet etter sin far. Han avviklet etterhvert skipsrederiet og konsentrerte virksomheten om skipshandelen. Han deltok ikke som sin far direkte i det offentlige liv, men ofret seg mer for foreninger og institusjoner i byen.

Ingen av de tre søsknene på Breidablikk giftet seg. De ønsket hjemmet bevart slik det var i deres barndom, men selvsagt foregikk der i årenes løp en viss utskiftning og supplering av inventaret. Skiftene forteller dog at de endringer som er skjedd i huset siden Lars Berentsens tid er meget beskjedne. I samråd med husets arkitekt er tre vinduer i 2. etasje endret, adkomsten til kjelleren lagt inn i huset, bad og W.C. installert og altan oppført mot syd. Gårdsbruket ble nedlagt og løkken utstykket til tomter og veier. H østen 1939 ble det bygget et tilfluktsrom under hagen med adkomst fra kjelleren.

Olga Berentsen testamenterte villaen og eiendommen til Stavanger kommune ved sin død i 1965. Stiftelsen Breidablikk ble opprettet 1972 og i 1989 ga Stiftelsen hele eiendommen til Stavanger Museum.

Visit us

Share to