Norsk grafisk museum har samlinger av maskiner og verktøy fra boktrykk, litografi, offset og bokbinding, et godt utvalg blyskrift og klisjeer, litosteiner, samt originaltrykk i ulike trykkmetoder. Museet er samlokalisert med Norsk hermetikkmuseum i museumsanlegget IDDIS i Gamle Stavanger.

Om Norsk grafisk museum

Norsk grafisk museum ligger i Stavanger, og har som formål å bevare og formidle historie om trykkekunst og grafisk industri i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, men med hovedvekt på Stavanger. Samlingene består blant annet av maskiner og trykkpresser fra boktrykk, litografi, offset og bokbinding, et godt utvalg blyskrift og klisjeer, originale litosteiner, samt originaltrykk som eksempler på ulike trykkmetoder.

Norsk grafisk museum ble stiftet i 1991, og åpnet i 1993 utstillinger for publikum i en gammel hermetikklagerbygning i Sandvigå i Stavanger. Bygningen og området rundt ble senere omregulert til hotellutbygging, og i 2013 stengte museet for publikum og samlingene ble satt på magasin. Nytt museum, samlokalisert med Norsk hermetikkmuseum i Gamle Stavanger, åpnet november 2021.

Norsk grafisk museum er en del av Museum Stavanger (MUST) som ble etablert juli 2010 da Rogaland Kunstmuseum og Stavanger Museum ble slått sammen. MUST jobber kontinuerlig med digitalisering og utvikling av gjenstands- og fotodatabasen, og vi vil tilgjengeliggjøre flere objekter etter hvert som de blir klare. Gi oss gjerne tilbakemelding hvis du finner feil i registreringene eller har nye opplysninger til oss.

Visit us

Share to