Bolighuset og driftsbygningen på Holmeegenes har i tillegg til bygningene i seg selv, et inventar av særlig kulturhistorisk verdi, med en stor samling gjenstander fra perioden 1. verdenskrig til 1950-årene.

Om Holmeegenes-samlingen (MUST)

Holmeegenes i Stavanger ble bygd som lyststed på 1860-tallet, med en kombinert bolig- og driftsbygning etter danske forbilder, og fra 1890-tallet ble eiendommen drevet som gartneri. Eiendommen og bygningene ble fredet av Riksantikvaren høsten 2005.

Holmeegenes representerer fastfrosset byhistorie, arkitekturhistorie, hagehistorie og politisk historie. I tillegg til bygningene i seg selv, er inventaret av særlig kulturhistorisk verdi, med en stor samling gjenstander fra perioden 1. verdenskrig til 1950-årene.

Museum Stavanger (MUST) forvalter gjenstander og inventar fra Holmeegenes, og Stavanger kommune har ansvaret for restaurering av hovedbygningene på eiendommen samt deler av hagen. Når restaureringen er fullført, er målet at inventaret tilbakeføres til enkeltrom i boligdelen og utgjør en utstilling av boligmiljø fra første halvdel av 1900-tallet.

MUST ble etablert juli 2010 da Rogaland Kunstmuseum og Stavanger Museum ble slått sammen. Vår visjon ”levende og ledende” slår fast at vi skal være et nyskapende museum i bevegelse og utvikling, og ledende både faglig og organisatorisk.

MUST jobber kontinuerlig med digitalisering og utvikling av gjenstands- og fotodatabasen, og vi vil tilgjengeliggjøre flere objekter etter hvert som de blir klare. Gi oss gjerne tilbakemelding hvis du finner feil i registreringene eller har nye opplysninger til oss.

Visit us

Share to