Museum Stavanger (MUST) er et museum for kulturhistorie, billedkunst, naturhistorie og sjøfarts- og industrihistorie i Stavanger-regionen, og består av flere ulike museumsanlegg og -samlinger.

Aktuelt

Nye objekter

Om Museum Stavanger

Museum Stavanger (MUST) er et konsolidert museum for kulturhistorie, naturhistorie, billedkunst og sjøfarts- og industrihistorie i Stavanger-regionen, og består av flere ulike museumsanlegg og -samlinger:

MUST ble etablert juli 2010 da Rogaland Kunstmuseum og Stavanger Museum ble slått sammen. Vår visjon ”levende og ledende” slår fast at vi skal være et nyskapende museum i bevegelse og utvikling, og ledende både faglig og organisatorisk.

Museets fagbiblioteksamling av bøker og tidsskrifter innen våre fagområder er tilgjengelige for søk via www.oria.no. I tillegg til biblioteksamlingen og utstilte gjenstander og fotografier, har museet også magasinlokaler med mange tusen bevarte objekter.

MUST jobber kontinuerlig med digitalisering og utvikling av gjenstands- og fotodatabasen, og vi vil tilgjengeliggjøre flere objekter etter hvert som de blir klare. Gi oss gjerne tilbakemelding hvis du finner feil i registreringene eller har nye opplysninger til oss.

www.museumstavanger.no
www.facebook.com/museumstavanger
www.twitter.com/museumstavanger
www.flickr.com/photos/museumstavanger
www.youtube.com/user/museumstavanger

Our museums

Share to