Museene i Sør-Trøndelag består av Museet Kystens arv, Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Orkla Industrimuseum, Ringve Musikkmuseum, Rockheim, Rørosmuseet, Trondheim Kunstmuseum og Trøndelag Folkemuseum Sverresborg.

Aktuelt

Nye objekter

Om Museene i Sør-Trøndelag

Museene i Sør-Trøndelag er et konsolidert museum som består av følgende enheter:

Kystmuseet i Sør-Trøndelag har nyere tids kystkultur som sitt arbeidsfelt. Museet, som ligger på Hitra, har et spesielt fokus på historien om den norske havbruksnæringen.
www.kystmuseet.no.

Museet Kysten Arv har den gamle kystkulturen som sitt fagfelt, sentrert om den klinkbygde båten. Museet arbeider med å bevare og formidle den immaterielle kunnskapen om bygging og seiling av klinkbygde båter med råseil. Museet ligger i Stadsbygd, Rissa.
www.kystensarv.no.

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum er et nasjonalt museum for kunsthåndverk og design. Museet har en tydelig samtidsprofil og har som formål å samle og fremme nasjonalt og internasjonalt kunsthåndverk og design.
www.nkim.no.

Orkla Industrimuseum ivaretar industrielle tekniske kulturminner i Orkdal og Meldal kommuner, hvorav Gammelgruva og Thamshavnsbanen som de mest kjente. Museet ligger på Løkken verk.
www.oi.no.

Ringve Musikkmuseum er Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter. Museet huser en mangfoldig, internasjonal samling, og er et levende kultursenter med en lang og rik gårdshistorie.
www.ringve.no.

Rockheim er det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock. Rockheim samler inn, tar vare på og formidler norsk populærmusikk fra 1950-tallet og frem til i dag.
www.rockheim.no.

Rørosmuseet har ansvar for bergverkshistorie, bygningsvern, sørsamisk kulturhistorie, naturhistorie og Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.
www.rorosmuseet.no.

Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum
er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv. Museet har også ansvar for Norsk Døvemuseum og Trondhjems Sjøfartsmuseums samlinger.
www.sverresborg.no.

Trondheim Kunstmuseum har Norges tredje største offentlige kunstsamling med hovedvekt i norsk kunst fra ca 1850 og frem til i dag.
www.tkm.museum.no.

Our museums

Share to