Trondheim kunstmuseum forvalter en omfattende samling norsk og internasjonal kunst med hovedtyngde på 1900-tallets billedkunst.

Nye objekter

Om Trondheim kunstmuseum

Trondheim kunstmuseum er et museum for samtidig og eldre kunst, med en historie som regionalt kunstsentrum nordenfjeldsk som strekker seg helt tilbake til 1845. Utstillingsprogrammet til kunstmuseet streber etter å forene internasjonal relevans med en forankring i lokal kunsthistorie. Hovedvekten ligger på tiden etter 1960. Museets virksomhet bygger på en rik samling med tyngdepunkter i norsk gullalder, mellom- og etterkrigstid og samtidskunst. Trondheim kunstmuseum har en sterk dialogisk tradisjon i sin pedagogiske virksomhet, og arbeider for å øke kunnskapen om kunst og visuelle uttrykk.

Trondheim kunstmuseum is a part of

Share to