Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum er et nasjonalt museum for kunsthåndverk og design. Museet har en tydelig samtidsprofil og har som formål å samle og fremme nasjonalt og internasjonalt kunsthåndverk og design.

News

17 new objects today

About Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum ble grunnlagt i 1893 og er nasjonalt museum for kunsthåndverk og design, og er en underavdeling av Museene i Sør-Trøndelag. Museets formål er å samle og fremme nasjonalt og internasjonalt kunsthåndverk og design. Siden oppstarten har museet hatt et klart samtidsfokus på både nasjonalt og internasjonalt kunsthåndverk og design, men samler også inn fortidens gjenstander. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum er som kunstindustrimuseum med i Innkjøpsfondet for Norsk Kunsthåndverk. Innkjøpsfondet er en årlig bevilgning fra Kulturdepartementet og er øremerket innkjøp av norsk samtidskunsthåndverk til de tre kunstindustrimuseene. Dette gjør at Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum driver aktivt med innsamling av samtiden. Museets samling er på ca. 40 000 gjenstander og har tre etasjer med utstillinger.

I første etasje kan man oppleve de skiftende utstillingene samt to interiør som ble utformet spesielt for museet. Det første av den belgiske arkitekten Henry van de Velde (1863-1957) i 1908. Museet var en av de første i sitt slag som begynte å samle design merket van de Velde, hvor de tidligste ervervelsene ble gjort i 1896. Interiøret er det eneste museumsinteriøret i sitt slag og presenterer Henry van de Veldes kunstnerskap i en arkitektonisk helhet. Det andre interiøret, Interiør-52, ble laget av den danske arkitekten Finn Juhl (1912-1989) i 1952. I interiøret skulle det stilles ut gjenstander som skulle representere det beste innenfor skandinavisk formgivning, og i tillegg besitte en internasjonal karakter. Interiøret var også ment å kommunisere med Henry van de Veldes rom, hvor møbler og gjenstander var medbestemmende komponenter i interiørets arkitektoniske helhet.

I andre etasje finner vi utstilt Norges største samling av den svensknorske kunstneren Hannah Ryggens (1894 - 1970) billedvev. Hun var et av 1900-tallets mest særegne og toneangivende, moderne tekstilkunstnere og kan oppleves i vår permanente Hannah Ryggen-utstilling. I andre etasje finner vi også museets samling japansk kunsthåndverk, som er den største samlingen Japansk kunsthåndverk i Norge. Her kan du se alt fra Jomon-prioden (10000 - 300 f.Kr.) til den japanske mingeibevegelsen representert av legendene Shōji Hamada og Kitaoji Rosanjin på 1920-1960-tallet. De tre hovedkildene til samlingen er Jens Thiis’ (1870-1942) innsamling i perioden 1895 – 1908, gaven fra ekteparet Gunborg og Olav Apold i 1984 og innkjøp fra den danske, japanorienterte keramikeren Sys Thomsen.

I museets underetasje finner du basisutstillingen på 1200 gjenstander som viser et tverrsnitt av museets samlinger. Her kan du oppleve en vandring gjennom kunsthåndverkets og designens historie: Vår flotte samling barokk og rokokkomøbler. Sølvsamlingen med mesterverk som The Cecil Tazza. Fajanse fra Herrebø. Museets fantastiske samling Arts and Crafts og Art Nouvau representert med lamper av Tiffany, tekstiler av William Morris, møbler og tekstiler av Charles F. A. Voysey og Liberty & Co, glass av Émile Gallé. Klassikere fra Wienersecessionen som Josef Hoffmans berømte teservise fra 1903. De fremste designerne fra Scandinavian Design-bevegelsen. 1980-tallets Memphisdesign. En egen del av basisutstillingene er viet samtiden.

Museet har i tillegg det museale forvaltningsansvaret for Austråttborgen og Hannah Ryggen-senteret på Ørlandet, samt formidlingsansvaret ved Stiftsgården, den kongelige residens i Trondheim.

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum is a part of

You'll find us here

Share to