Orkla Industrimuseum ivaretar industrielle tekniske kulturminner i Orkdal og Meldal kommuner, hvorav Gammelgruva og Thamshavnbanen er de mest kjente. Museet som er en del av Museene i Sør-Trøndelag ligger på Løkken Verk.

Artikler

Nye objekter

Om Orkla Industrimuseum

Orkla Industrimuseum ivaretar industrielle tekniske kulturminner i Orkdal og Meldal kommuner, og har et spesielt ansvar for forvaltning av Thamshavnbanen og kulturminner fra bergverksdriften på Løkken Verk som varte i 333 år fra 1654 til 1987.

Museet har en omfattende samling av foto, gjenstander, materiell og bygninger tilknyttet gruvedrift, jernbane, industri og samfunnsliv i Orkladalføret. De største attraksjonene er Gammelgruva på Løkken Verk og Thamshavnbanen som er verdens eldste vekselstrømsdrevne jernbane som fremdeles er i drift.

Museet er en avdeling i den konsoliderte enheten Museene i Sør-Trøndelag AS.

Orkla Industrimuseum is a part of

Share to