Samlingene ved Arkeologisk museum, UiS er automatisk beskyttet av Lov om Kulturminner av 1978, og består av rundt en million funn fra steinalder og opp til nyere tid. De tidligste gjenstandene ble innlevert på 1800-tallet og samlingen vokser stadig.

Sist publiserte objekter

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger - Gjenstand is a part of

Share to