Arkeologisk museum, UiS er et av 5 universitetsmuseer med forvaltningsansvar for arkeologiske gjenstander eldre enn 1537 e. kr. Våre samlinger er automatisk beskyttet av Lov om Kulturminner av 1978, og består av rundt en million funn fra steinalder og opp til nyere tid.

Siste objekter fra gjenstandsamlingen

Siste objekter fra fotosamlingen

Aktuelt

Om Arkeologisk museum, UiS

Arkeologisk museum, UiS (AM) driv forsking, forvalting og formidling om menneska og deira livsmiljø, fortrinnsvis frå forhistorisk tid og middelalder. I tillegg til formidlingstilbodet på museet på Våland er AM òg ansvarleg for formidlinga på det rekonstruerte gardsanlegget Jernaldergården på Ullandhaug.

Utvalgte bilder

Our museums

Share to