About the collection

Norsk vegmuseum har et nasjonalt ansvar for å ta vare på, forske på og formidle minner om veger og vegtrafikk, og eies og drives av Statens vegvesen.

Details

  • Owner of collection Norsk vegmuseum
  • Number of objects 8934

21 new objects last 30 days

Share to