Norsk vegmuseum har et nasjonalt ansvar for å ta vare på, forske på og formidle minner om veger og vegtrafikk, og eies og drives av Statens vegvesen.

Om Norsk vegmuseum

Norsk vegmuseum tar vare på, forsker på og formidler minner om veger og vegtrafikk.

Museets samlinger består av omkring 8000 gjenstander, 40000 fotografier, kulturminner samt et rikholdig arkiv og bibliotek.

Samlingene befinner seg i hovedsak på Norsk vegmuseum på Hunderfossen, men det fins også en god del foto- og gjenstandsmateriale ute i etatens fem regioner. Det er foreløpig kun deler av gjenstandssamlingen som omhandler maskiner og utstyr som er lagt ut på Digitalt Museum. Samlingen består av gjenstander med henholdsvis betegnelsen NVM og NFSM hvilket betyr gjenstander tilhørende Norsk vegmuseum (NVM) og Norsk Fjellsprengningsmuseum (NFSM). Begge disse samlingene eies og forvaltes av Norsk vegmuseum.

Museet registrerer fortløpende nye gjenstander og vil på sikt tilgjengeliggjøre hele samlingen på Digitalt Museum.

Visit us

Share to