Hallingdal Museum fotosamling er fotosamlingen til Hallingdal Museum avdeling Nesbyen. Samlingen består av negativer, positiver, papirkopier, dias og glassplater i forskjellige formater. Den fysiske samlingen består anslagsvis av 50000 fotografier der rundt 28000 er digitalisert. Dette inkluderer negativene etter SEFRAK-registreringene i Nes (Nesbyen) kommune. Andre fotosamlinger som museet forvalter er: Samlingen etter «Fremtiden», Tubfrim og Widerøe flyfoto over Nes (Nesbyen) kommune. Vi forvalter også samlingene etter fotografene Knut Langslet, Alf K. Berg og Ingebrigt Lødøen, m.fl. Og har i tillegg en stor fotosamling med dokumentasjon av liv og virke på Hallingdal Museum.

Om Hallingdal Museum fotosamling

Hallingdal Museum, da Hallingdal Folkemuseum, ble stiftet i 1899 og de første fotografiene ble samlet inn allerede i 1913-14. Dette var stort sett fotografier av eldre hus. De første registreringene av fotografier i samlingen til museet ble imidlertid først gjort av Kirsten Katrine Nøkleby i 1979.

På 1980-tallet ble ansvaret for fotobevaring og fotoinnsamling hos museene i Buskerud lagt til Ringerikes Museum, denne fotosamlingen heter i dag Buskerud fylkesfotoarkiv. For å videreføre innsamlingen av fotografier på Hallingdal Museum, ble innsamlede fotografier avfotografert av fylkesfotografen, og en kopi gitt til Hallingdal Museum. Fra 1996 ble alle oppfordret til å levere inn fotografier, helst med motiver fra arbeidslivet, men også fotografier fra eldre tid, bunader, drakter, hus og hjem.

Etter Nes Historielags arbeid med boka «Nes i bilder og tekst 1865 – 1999», ble det påbegynt et samarbeid mellom Nes Historielag og Hallingdal Museum. I 2003 gikk dette samarbeidet over til å handle om registrering og digitalisering av historiske fotografier, og historielaget har gjort et uvurderlig arbeid med dette. Nesten alle de digitaliserte fotografiene i fotosamlingen til Hallingdal Museum, er digitalisert av frivillige fra Nes Historielag. Samarbeidet pågår fortsatt, og i dag er det 7 frivillige som hjelper oss med å registrere, digitalisere og tekste fotografier.


Gjenstandssamling

Ser du etter noe annet?

Gjenstandssamlingene til Hallingdal Museum finner du her: Gjenstandssamling

Ta kontakt!

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og kommentarer til innholdet på disse sidene. Dersom du oppdager feil i postene, har ny informasjon eller utfyllende opplysninger ta gjerne kontakt, enten i kommentarfeltet under de fotografiene det gjelder, eller direkte med oss per e-post (se museets hjemmeside).

Ønsker du et fotografi? Ta kontakt direkte med museet per e-post (se museets hjemmeside) så hjelper vi deg!

Visit us

Share to