Stiftinga Hallingdal Museum er eit kulturhistorisk museum for Hallingdal med 124 kulturhistoriske bygningar og 33 000 gjenstandar fordelt på 7 besøksstader i Hallingdal. Samlingane inneheld byningar, gjenstandar, tekstilar og foto frå perioden 1300-2020.

Om Hallingdal Museum

Stiftinga Hallingdal Museum er eit kulturhistorisk museum for Hallingdal med 124 kulturhistoriske bygningar og 33 000 gjenstandar fordelt på 7 besøksstader: Hallingdal Museum Nesbyen, Gol Bygdemuseum, Hemsedal Bygdatun, Ål Bygdamuseum, Dagali Museum, Hol Bygdemuseum og Dokken Fjellgard. Gjennom ulike arrangement, temadagar og utstillingar legg museet til rette for opplevingar og kunnskapsformidling knytt til både eldre og nyare tid. Det er eigne opplegg for skule og barnehage.

Målet er at gjenstandane me forvaltar skal bli digitalt tilgjengelege for alle interesserte, og håpar at samlinga blir nytta til studier, undervisning og biletsøk.

Me set stor pris på attendemeldingar og kommentarar til innhaldet på desse sidene. Dersom du oppdagar feil i postane, har ny informasjon eller utfyllande opplysningar er det fint om du tek kontakt!

Besøksadresser:

Hallingdal Museum Nesbyen: Møllevegen 18, 3540 Nesbyen

Kunstlandskap Nesbyen: Møllevegen 5A, 3540 Nesbyen

Ål Bygdamuseum: Øvre-Ålsvegen 43, 3570 Ål

Hol bygdemuseum: Mogrendvegen 25, 3576 Hagafoss

Dagali Museum: Bygdevegen 76, 3588 Dagali

Gol Bygdemuseum: Skagavegen, 3550 Gol

Hemsedal Bygdatun: Øvre Løken, 3560 Hemsedal

Månedens gjenstand

Hver måned viser vi frem en utvalgt gjenstand fra samlingene våre!

For mai viser vi fram et fint utformet høvre. Gå inn på "Aktuelt" i fanemenyen øverst på denne siden for å se eller trykk her.

Høvret antas å ha vært i bruk på Nes. Det er laget i tre og er fint utformet som to løver som biter et mannshode i ørene. Høvret er malt i blå og brune nyanser, men malingen er best bevart på baksiden. Den mangler to bæreputer. Høvret antas å være fra siste halvdel av 1800-tallet.

Et høvre er en del av seletøyet til hesten. Det har to bæreputer som hviler like bak hestens manke og tømmene skal gå gjennom to hull eller ringer. På dette høvret gikk tømmene gjennom hullene som løvenes haler lager på hver ende. De eldste høvrene i Norge er stort sett laget av tre, høvrer i messing eller jern kom senere. Noen høvrer ble også laget av horn.

Løvefigurene kan tenkes å være knyttet opp mot Norges riksvåpen. Eller, ut fra antatt alder, kan det tenkes at løvene gjenspeiler det norske og svenske unionsvåpenet fra 1844-1905 som viser en våpenkappe med en løve på hver side av det norske og det svenske riksvåpenet.

Høvret kan også sees i butikken til Hallingdal Museum Nesbyen.

Visit us

Share to