Stiftelsen Buskerudmuseet består av 18 museumsavdelinger i Buskerud som tidligere var konsolidert i Eiker og Lågendalen museum, Hringariki, Kunstnerdalen kulturmuseum, Hallingdal Museum og Portåsen.

Om Buskerudmuseet

Stiftelsen Buskerudmuseet er kulturhistorisk museum for Buskerud med gjenstander og bygninger, arkiv- og bibliotekmateriale, fotografier, lyd- og filmopptak og immateriell kulturarv. Museene har en stor tematisk bredde knyttet til samlingene: Jernbanehistorie, arkeologi, bondekultur, emigranthistorie, drakt, industri- og vassdrag, herregårdshistorie og embedsmannshistorie, glassproduksjon, prestegårdshistorie og kunstnerhjem.

Our departments

Visit us

Share to