Buskerud Fylkesfotoarkiv er en del av Stiftelsen Buskerudmuseet og har ansvaret for det profesjonelle fotobevaringsarbeidet i gamle Buskerud fylke. Vi har samlinger som dekker store deler av gamle Buskerud og bevarer over 240.000 fotografier, repronegativ og originalmateriale, fra perioden 1845 frem til i dag. Et utvalg på litt over 7500 foto er tilgjengeliggjort i DigitaltMuseum.

Om Buskerud fylkesfotoarkiv

Buskerud fylkesfotoarkiv ble opprettet i 1982 etter vedtak i fylkestinget og hadde sin oppstart i 1988 som en del av Ringerikes Museum. Arkivet fungerte som en rådgivningsinstans for museer og organisasjoner i området og deltok i innsamlingen av samtidsdokumentasjon. I 2011 startet Buskerud Fylkesfotoarkiv med digital registrering, noe som gjorde at fotosamlingen kunne tilgjengeliggjøres via DigitaltMuseum. I 2014 ble Stiftelsen Buskerudmuseet opprettet og i 2022 ble Buskerud Fylkesfotoarkiv løsrevet fra Ringerikes Museum. Dette synliggjorde arkivet som den fellestjenesten den har som mandat å være, for hele Buskerudmuseet.

Fylkesfotoarkivet er en del av det nasjonale nettverket innen fotobevaring og fotokonservering. Vi har ansvaret for det profesjonelle fotobevaringsarbeidet i Buskerud fylke og samarbeider med museer, arkiver og kommuner. Arkivet tilbyr rådgivning om fotografering, fotobevaring, konservering av fotografisk materiale, digital behandling av fotografisk materiale og opphavsrett. Arkivet jobber også med utstillinger og levering av bildemateriale gjennom DigitaltMuseum.

Buskerud Fylkesfotoarkiv deler lokaler med Ringerikes Museum på Norderhov gamle prestegård ved Hønefoss.

Visit us

Share to