Stiftinga Hallingdal Museum er eit kulturhistorisk museum for Hallingdal med 124 kulturhistoriske bygningar og 33 000 gjenstandar fordelt på 7 besøksstader i Hallingdal. Samlingane inneheld byningar, gjenstandar, tekstilar og foto frå perioden 1300-2020.

Om Hallingdal Museum

Stiftinga Hallingdal Museum er eit kulturhistorisk museum for Hallingdal med 124 kulturhistoriske bygningar og 33 000 gjenstandar fordelt på 7 besøksstader: Hallingdal Museum Nesbyen, Gol Bygdemuseum, Hemsedal Bygdatun, Ål Bygdamuseum, Dagali Museum, Hol Bygdemuseum og Dokken Fjellgard. Gjennom ulike arrangement, temadagar og utstillingar legg museet til rette for opplevingar og kunnskapsformidling knytt til både eldre og nyare tid. Det er eigne opplegg for skule og barnehage.

Målet er at gjenstandane me forvaltar skal bli digitalt tilgjengelege for alle interesserte, og håpar at samlinga blir nytta til studier, undervisning og biletsøk.


Fotosamling

Hallingdal Museum fotosamling finner du på denne linken: Fotosamling

Ta kontakt!

Me set stor pris på attendemeldingar og kommentarar til innhaldet på desse sidene. Dersom du oppdagar feil i postane, har ny informasjon eller utfyllande opplysningar er det fint om du tek kontakt!

Besøksadresser:

Hallingdal Museum Nesbyen: Møllevegen 18, 3540 Nesbyen

Kunstlandskap Nesbyen: Møllevegen 5A, 3540 Nesbyen

Ål Bygdamuseum: Øvre-Ålsvegen 43, 3570 Ål

Hol bygdemuseum: Mogrendvegen 25, 3576 Hagafoss

Dagali Museum: Bygdevegen 76, 3588 Dagali

Gol Bygdemuseum: Skagavegen, 3550 Gol

Hemsedal Bygdatun: Øvre Løken, 3560 Hemsedal

Visit us

Share to