Finmarksbiblioteket ble stiftet i 1892 som et privat selskap. Den er fylkesbibliotekets lokalsamling for Finnmark og består av litteratur, fotografier og privatarkiv fra Finnmark og nordområdene. Finmarksbiblioteket er fellesbetegnelsen både på lokalsamlingen og formidling av denne. Samlingen befinner seg på biblioteket i Vadsø.

Om Finnmark fylkesbibliotek

Fylkesbiblioteket har fylkesansvar for fotobevaring i Finnmark. Vi har en omfattende bildesamling med ca. 164.000 bilder fra hele Finnmark. Det eldste materialet er fra 1860-tallet. Generelt om tidsperioder, hovedvekten av bildematerialet ligger på 1930-1950 -tallet.

Bildene i samlingen er i aktiv bruk og vi får jevnlig bildebestillinger fra privatpersoner, forlag, TV-produsenter og ulike institusjoner. Samlingen engasjerer publikum. Vi mottar via Digitalt Museum kontinuerlig kommentarer og ny informasjon om bildene. Vi har også utsmykkingsoppdrag og deltar i utstillinger, lager selv vandre- og nettutstillinger, ofte i samarbeid med privatarkiv.

Vi har originalnegativer og bilder av blant annet fotografene Elisabeth Meyer, Henrik Ørsted, Ole Zahl Mölö, Jakob Lauritz Smith Bredrup, Johannes Øwre og Johan Oskar Andreas Grasmo. Vi har også en depotsamling av krigsbilder samlet av Rune Rautio. Depotsamlingen vises kun etter avtale på Fylkesbiblioteket i Vadsø.

Offentlig bruk av foto, i publikasjoner og på internett må avtales på forhånd. Bildene skal krediteres med fotografens navn (hvis det er kjent) og Finnmark fylkesbibliotek.

Visit us

Share to