F
Most recent objects from Finnmark fylkesbibliotek

Iskjøring på Tanaelva våren 1949. Jakob Nordgård var sjåfør som kjørte bussen som var en stor lastebil med "kahytt" på planen og med snøplog. Isak Hirsti kjørte eskortebilen. Disse bilene brukte 500 liter bensin fram og tilbake mellom Skiippagurra og Karasjok. En serie fotografier som er tatt i forbindelse av artikkelen i Ukeblad Aktuell i 1949. Fotograf er Sverre Alex Børretzen. Artikkelen om "Verdens utroligste vinter-bilrute" i strekningen Skiippagurra-Karasjok er skrevet Åsmund Rørslett. Artikkelen kan leses i Nasjonalbibliotekets Nettbibliotek: https://www.nb.no/items/0e74dc1400b6be8abe935db58d84365c?page=1&searchText=Verdens utroligste vinter-bilrute"

Iskjøring på Tanaelva, mars 1949: Ved bussen sjåførene Jakob Nordgård og Isak Hirsti. Mannen som reparerer bussen er ukjent. En serie fotografier som er tatt i forbindelse av artikkelen i Ukeblad Aktuell i 1949. Fotograf er Sverre Alex Børretzen. Artikkelen om "Verdens utroligste vinter-bilrute" i strekningen Skiippagurra-Karasjok er skrevet Åsmund Rørslett. Artikkelen kan leses i Nasjonalbibliotekets Nettbibliotek: https://www.nb.no/items/0e74dc1400b6be8abe935db58d84365c?page=1&searchText=Verdens utroligste vinter-bilrute".

Iskjøring på Tanaelva, mars 1949: Isveien oppover fra Skiippagurra. Bussen var en stor lastebil med "kahytt" på planen og med snøplog. Sjåfør var Jakob Nordgård. Eskortebilen var med på turen, Isak Hirsti kjørte den. En serie fotografier som er tatt i forbindelse av artikkelen i Ukeblad Aktuell i 1949. Fotograf er Sverre Alex Børretzen. Artikkelen om "Verdens utroligste vinter-bilrure" i strektningen Skipagurra-Karasjok er skrevet Åsmund Rørslett. Artikkelen kan leses i Nasjonalbibliotekets Nettbibliotek: https://www.nb.no/items/0e74dc1400b6be8abe935db58d84365c?page=1&searchText=Verdens utroligste vinter-bilrute"

Iskjøring på Tanaelva, mars 1949: Handelsmann "Tana-kongen" Birger Pedersen og bussjåfør Jakob Nordgård ved bussen. En serie fotografier som er tatt i forbindelse av artikkelen i Ukeblad Aktuell i 1949. Fotograf er Sverre Alex Børretzen. Artikkelen om "Verdens utroligste vinter-bilrute" i strekningen Skiippagurra-Karasjok er skrevet Åsmund Rørslett. Artikkelen kan leses i Nasjonalbibliotekets Nettbibliotek: https://www.nb.no/items/0e74dc1400b6be8abe935db58d84365c?page=1&searchText=Verdens utroligste vinter-bilrute"

Iskjøring på Tanaelva: Skiippagurra, Tana, våren 1949. På taket sjåfør Jakob Nordgård. Bussen var en stor 3 1/2 tonns lastebil med nybygd hus på, "kahytt" på planen. Bussen hadde med en diger snøplog. Passasjerer har med seg ski. En serie fotografier som er tatt i forbindelse av artikkelen i Ukeblad Aktuell i 1949. Fotograf er Sverre Alex Børretzen. Artikkelen om "Verdens utroligste vinter-bilrute" i strektningen Skiippagurra-Karasjok er skrevet Åsmund Rørslett. Artikkelen kan leses i Nasjonalbibliotekets Nettbibliotek: https://www.nb.no/items/0e74dc1400b6be8abe935db58d84365c?page=1&searchText=Verdens utroligste vinter-bilrute"

Share to