Finmarksbiblioteket ble stiftet i 1892 som et privat selskap, og er i dag en lokalsamling ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek i Vadsø. Samlingen omfatter fotografier, bøker, kart og arkivalier om og fra Finnmark og til dels resten av Nordkalotten. Finmarksbiblioteket har ca. 164.000 fotografier.

Om Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Fylkesbiblioteket har fylkesansvar for fotobevaring i Finnmark. Vi har en omfattende bildesamling med ca. 164.000 bilder fra hele Finnmark. Det eldste materialet er fra 1860-tallet. Generelt om tidsperioder, hovedvekten av bildematerialet ligger på 1930-1950 -tallet. Vi jobber kontinuerlig med å registrere bilder inn i arkivsystemet Primus.

Bildene i samlingen er i aktiv bruk og vi får jevnlig bildebestillinger fra privatpersoner, forlag, TV-produsenter og ulike institusjoner. Samlingen engasjerer publikum. Vi mottar via Digitalt Museum kontinuerlig kommentarer og ny informasjon om bildene. Vi har også utsmykkingsoppdrag og deltar i utstillinger, lager selv vandre- og nettutstillinger, ofte i samarbeid med privatarkiv.

Samtidsfotografering og innsamling av nye og gamle bilder er en stor og viktig oppgave for fotoarkivet. Vi jobber aktivt med synliggjøring av samlingen, bl.a. i sosiale medier, gjerne knyttet til aktuelle temaer i tiden.

Vi har originalnegativer og bilder av blant annet fotografene Elisabeth Meyer, Henrik Ørsted, Ole Zahl Mölö, Jakob Lauritz Smith Bredrup, Johannes Øwre og Johan Oskar Andreas Grasmo. Vi har også en depotsamling av krigsbilder samlet av Rune Rautio. Depotsamlingen vises kun etter avtale på Fylkesbiblioteket i Vadsø.

Visit us

Share to