About the collection

Fotoarkivet består av original- og reprobilder, samt digitaliserte fotografier fra utlånte private samlinger. Fotokopier, negativer og positiver oppbevares i et klimajustert fysisk arkiv som sørger for at samlingene bevares etter de retningslinjer som finnes for fotobevaring.

Du kan bestille bilder fra samlingene på fotopapir eller få tilsendt digitale filer.

Details

  • Owner of collection Finnmark fylkesbibliotek
  • Number of objects 18517

61 new objects last 30 days

Share to