Distriktsmuseum for Kongsberg og Numedal. 37 bygninger, bla. gamle Glitre gård, Norges siste tårnlåve og Numedalstun. Norsk optikkmuseum, butikker, verksteder, folkekunst, Rolf Hansen-keramikk m.m.

Om Lågdalsmuseet

Lågdalsmuseet er distriktsmuseum for Kongsberg, Sandsvær og Numedal. Museet ligger på gamle Glitre gårds verneverdige løkkeområde kun fem minutters gang fra byens sentrum. I sommersesongen beiter det tradisjonelle husdyrraser på løkkene, og Norges eneste bevarte tårnlåve ligger også her.

Glitre gård er bergstadens best bevarte bergembetsmannshjem, oppført av overførster ved Kongsberg sølvverk H. W. Tillisch i 1812. I dag er bygningen innredet med staselige interiør etter flere viktige historiske personer fra byen.

Den trivelige lille Kongsberggata består av bergmannstue, våpenarbeiderbolig, klokkergård, skolestue og ei velfylt krambu. Numedalstuna har flere rosemalte stuer og ei tingstue hvor tre generasjoner Røyslandslensmenn befeste sin maktposisjon i Uvdal på 1700- tallet.

Hovedbygningen huser "Lille galleri" og mange forskjellige utstillinger, blant annet lokal folkekunst- og kunsthåndverk, Rolf Hansen "Keramikk til glede", gamle butikker og verksteder og Norges eneste spesialmuseum for briller og optikk.

Visit us

Share to