Buskerud Fylkesfotoarkiv er en del av Stiftelsen Buskerudmuseene og har ansvaret for å forvalte fotosamlingene som har tilknytning til regionen Buskerud. Det bevares rundt 1.2 millioner fotografier i ulike teknikker, fra perioden 1845 og frem til i dag.

Om Buskerud fylkesfotoarkiv

Buskerud fylkesfotoarkiv ble opprettet i 1982 etter vedtak i fylkestinget og hadde sin oppstart i 1988 hos Ringerikes Museum som fungerte som dets vertsmuseum. Arkivet var en rådgivningsinstans for museer og organisasjoner i Buskerud og deltok i innsamlingen av samtidsdokumentasjon og eldre kulturhistorisk fotografi. I 2011 startet Buskerud Fylkesfotoarkiv med digital registrering i Primus, noe som gjorde at fotosamlingen ble lettere tilgjengelig for publikum via DigitaltMuseum. I 2014 ble Stiftelsen Buskerudmuseet opprettet,hvor flere lokale kulturinstitusjoner, deriblant Ringerikes Museum og Buskerud Fylkesfotoarkiv, slo seg sammen under en paraply. I 2022 ble Buskerud Fylkesfotoarkiv organisatorisk flyttet fra Ringerikes Museum til Buskerudmuseets administrative avdeling.

I dag har Buskerud Fylkesfotoarkiv ansvaret for å forvalte fotosamlingene som har tilknytning til regionen Buskerud. Arkivet er en del av det nasjonale nettverket for bevaring og formidling av kulturhistorisk fotografi, og er en rådgivende instans for fylkets museer og organisasjoner. Fylkesfotoarkivet sørger for formidling av fotomateriale gjennom utstillinger og tilgang via digitale løsninger.

Buskerud Fylkesfotoarkiv deler lokaler med Ringerikes Museum på Norderhov gamle prestegård ved Hønefoss.

Visit us

Share to