B
Most recent objects from Buskerud fylkesfotoarkiv

Buskerud fylkesfotoarkiv

Peter Georg Boll (født 4. oktober 1742 i København, Danmark, død 26. juli 1814 på Norderhov, Norge) var en dansk-norsk jurist og sorenskriver. Boll ble utnevnt til prokurator for Høyesterett i 1772. Den gang var det en felles Høyesterett for både Danmark og Norge, og denne lå i København. Først i 1815 ble det opprettet en norsk Høyesterett i Christiania. I 1783 ble Peter Georg Boll utnevnt til sorenskriver i Ringerike og Hallingdal sorenskriveri i Norge.[2] I den egenskap felte han i 1805 dødsdommen over morderen Peter Walberg. Han var gift med Johanne Margrethe Thorup, og som sorenskriver bodde han på sorenskrivergården Vegstein i Norderhov.

Johan Georg Boll Gram. f 21/9-1809-d. 8/7-1873. Johan Georg Boll Gram (født 21. september 1809 i Nes i Hallingdal, død 8. juli 1873 i Stor-Elvdal) var generalmajor. Han ble sekondløytnant i 1831, premierløytnant ved Hallingdals bataljon i 1838 og ordonnansoffiser hos kronprins Oscar i 1839. Han ble utnevnt til kaptein i 1853, og studerte i 1855 intendanturtjenesten i Frankrike og England. I 1858 ble han oberstløytnant og sjef for Numedalske korps, og i 1861 ble han kabinettskammerherre hos kong Karl IV, og samme år også hoffmarskalk. Samtidig ble han også oberst, sjef for Kristiansandske Infanteribrigade og kommandant i Kristiansand. I 1866 ble han generalmajor og fra 1868 var han sjef for 1. Akershusiske Infanteribrigade og kommandant på Fredriksten festning. denne stillingen hadde han til sin død i 1873. Johan Georg Boll Gram var sønn av sorenskriver Jens Jensen Gram (1780–1824) og Reinholdine Boll (1779–1859). Gram ble gift med Fredrikke Severine Mathea Stabell (1811–1896), datter av sorenskriver Mathias Hagerup Stabell og Else Ridder. Han regnes som stamfar til en av de to grenene av slekta Gram.

Fru Reinholdt Zelling, født Else Margrethe Holst. Datter av Postmester Andreas Holst.. Ask gods

Elisabeth Krefting (1728-1799) f. Gulla. Ask gods, Ringerike. Gift med Niels Krefting

Share to