Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv.

Om Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv.

Museet har mer enn 120 registrerte antikvariske bygninger (cirka 80 av disse oppført) som viser trøndersk byggeskikk fra bygd til by, fra fjell til fjære, fra samegammer til trepaleer. Stavkirka fra Haltdalen er fra 1170-tallet, men ellers dateres de fleste husene til 1700- og 1800-tallet.

Trøndelag Folkemuseums virksomhet går tilbake til 1909, da en gruppe trondheimsborgere begynte arbeidet med å samle "karakteristiske typer paa eldre tiders bygningskunst". I 1914, året etter den offisielle stiftelsen, ble området rundt ruinene av kong Sverres middelalderborg tatt i bruk som tomt for det nye friluftsmuseet. Området er ca. 300 dekar, men hittil er bare halvparten inngjerdet og tatt i bruk.

Trøndelag Folkemuseum har i dag også ansvaret for drift og forvaltning av Norsk Døvemuseum og Trondhjems Sjøfartsmuseums samlinger.

Museet er en avdeling i den konsoliderte enheten Museene i Sør-Trøndelag AS.

Visit us

Share to