About the collection

Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv.

Details

  • Owner of collection Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
  • Number of objects 99108

30 new objects today

Share to