Stiftelsen Hallingdal Museum er et kulturhistorisk museum for Hallingdal med 133 antikvariske bygninger og 40 000 gjenstander fordelt på 6 steder i Hallingdal. Samlingene inneholder bygninger, gjenstander, drakt, tekstiler og foto fra perioden 1300-2000.

News

177 new objects last 30 days

About Hallingdal Museum

Stiftelsen Hallingdal Museum er kulturhistorisk museum for Hallingdal med 133 antikvariske bygninger og 40 000 gjenstander fordelt på 6 museer i Hallingdal: Hallingdal Museum Nesbyen, Gol Bygdemuseum, Hemsedal Bygdatun, Ål Bygdamuseum, Dagali Museum og Hol Bygdemuseum. Samlingene består av bygninger, gjenstander, klær, tekstiler og arkivmateriale fra bondesamfunnet i Hallingdal på 17- og 1800-tallet. Gjennom ulike arrangementer, temadager og utstillinger legger museet til rette for opplevelser og kunnskapsformidling knyttet til både eldre og nyere tid. Det er egne opplegg for skole- og barnehage.

Se mer på www.hallingdal-museum.no
e-post: firmapost@hallingdal-museum.no

Hallingdal Museum is a part of

You'll find us here

Share to