Anno museum består av avdelingene Norsk Skogmuseum, Domkirkeodden, Glomdalsmuseet, Musea i Nord-Østerdalen, Kongsvingermuseum, Norsk utvandrermuseum og Trysil/Engerdal Museum.

News

7 new objects today

About Anno – Museene i Hedmark

Anno museum er et av Norges største museer og favner et bredt spekter av kultur- og naturhistorie med lokal, regional og nasjonal betydning. Museet ble etablert i 2009 som en sammenslåing av flere store og små museer i hele Hedmark. Samlet utgjør museets utearealer landets største friluftsmuseum, og innebefatter antakelig den største samlingen av antikvariske bygninger i Norge. Museet har en av landets største gjenstands- og fotosamlinger, til sammen om lag 174 000 gjenstander og 4,3 millioner fotografier. Det er kun en del av dette som er søkbart for publikum.

Museene skal arbeide med innsamling, bevaring, forskning, forvaltning og formidling av natur- og kulturhistorie. En viktig del av museets virksomhet er å samle historiske kilder som gjenstander, fotografier, film, arkiv, bøker, og formidle dette til de som søker kunnskap om våre samlinger.

Anno museum består av Norsk Skogmuseum, Domkirkeodden, Kirsten Flagstad museum, Glomdalsmuseet, Trysil/Engerdal Museum, Musea i Nord-Østerdalen, Kvinnemuseet, Odalstunet, Kongsvinger museum, Eidskog museum og Norsk Utvandrermuseum.

Our museums

Share to