Anno Kongsvingerregionen dokumenterer og formidler Kongsvingers historie gjennom flere hundre år, med hovedvekt på 1800- og 1900-tallet.

Siden 2010 har Kongsvinger museum vært en del av Anno museum.

Om Anno Kongsvinger museum

Anno Kongsvinger museum består av tre anlegg – Gyldenborg, Aamodtgården og Skinnarbøl skolemuseum. De to første ligger rett nedenfor Kongsvinger festning.

I Aamodtgården, den fredede magasinforvalterboligen fra 1801, er rittmester Aamodts leilighet bevart. Bygningen er en del av den vernede trehusbebyggelsen i Øvrebyen i Kongsvinger.

Gyldenborg inneholder utstillinger, magasiner og kontorer. Her har Kongsvinger museum felles administrasjon med de andre avdelingene Anno museum har sør i Hedmark – Kvinnemuseet, Odalstunet og Eidskog museum. Skinnarbøl skolemuseum ligger ute ved Vingersjøen. Her er skolehistorie fra hele kommunen samlet.

Kongsvinger museums hus og samlinger eies av stiftelsen Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal.

Visit us

Share to