Anno Odalstunet ble etablert i 1948. Det drives i dag av Anno museum i tett samarbeid med venneforeningen Odalstunet, som også er eier.

Om Anno Odalstunet

Anno Odalstunet ligger ved Skarnes i Sør-Odal. Bygdetunet er bygd opp med et storgardstun, en husmannsplass og ei koie i skogen. Et kornmagasin, som opprinnelig stod ved Strøm kirke, har også fått sin plass i utkanten av tunet.

Odalstunets bygninger og samlinger gjenspeiler dagliglivet for befolkningen i Odalen i perioden ca. 1750-1900. Årlige arrangementer som Liv i stuene, barnas dag og Jul i stuene, er sentrale i formidlingen ved museet.

Odalstunet har også anlegg andre steder i bygda, bl.a. teglverket på Spikset, saga og mølla ved Slåstad, Skålbergsætra i Austvatn og Sagstua skolemuseum – Sigurd Hoels barndomshjem på Sand.

Odalstunet har felles administrasjon med Kvinnemuseet, Kongsvinger museum og Eidskog museum.

Odalstunets hus og samlinger eies av venneforeningen Odalstunet.

Visit us

Share to