Anno Kirsten Flagstad museum er et dokumentasjons- og kompetansesenter for den verdenskjent operasangeren Kirsten Flagstad. Kirsten Flagstad museums samlinger er bygd opp gjennom de siste 60 år gjennom innsamling av bilder, bøker, innspillinger, drakter og mye mer. Museet ligger i Kirsten Flagstads fødehjem, og ble åpnet for publikum i 1985.

Om Anno Kirsten Flagstad Museum

Kirsten Flagstad museum er et dokumentasjons- og kompetansesenter for Kirsten Flagstad. Flagstadmuseets samlinger er bygd opp gjennom de siste 60 år, museet ble åpnet for publikum i 1985. Som virksomhetsområde har museet hele verden, lokalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt.

Museets samling består av ca. 900 lydopptak, mer enn 1000 fotografier og 300 enkeltgjenstander. Det skriftfestede materialet omfatter dagbøker, utklippsbøker, brev, kontrakter, programmer m.m. i tillegg til boksamling og artikler. Det arbeides kontinuerlig med digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingene. Foreløpig er kun en mindre del av samlinga søkbar gjennom DigitaltMuseum, men fotografier, Flagstads egne utklippsbøker, museets lydfestede materiale og ca. 50 konsertprogrammer er digitalisert og tilgjengeliggjort under museets hjemmeside.

Kirsten Flagstad museum er en del av Anno museum.

Visit us

Share to