Menu 0
Close
Finnmark Fylkesbibliotek

Finmarksbiblioteket ble stiftet i 1892 som et privat selskap, og er i dag en lokalsamling ved Finnmark fylkesbibliotek i Vadsø. Samlingen omfatter fotografier, bøker, kart og arkivalier om og fra Finnmark og til dels resten av Nordkalotten. Finmarksbiblioteket har ca. 120 000 fotografier.

About Finnmark Fylkesbibliotek

Finnmark fylkesbibliotek er et service- og kompetansesenter for kommunale og fylkeskommunale bibliotek i Finnmark og har også fylkesansvar for fotobevaring i Finnmark. Fylkesbibliotek har en omfattende bildesamling med ca 120 000 bilder. I september 2014 hadde fotobasen 24500 registreringer konvertert fra Bibliofil til Primus. Bildene i samlingen er i aktiv bruk og vi får bildebestillinger fra privatpersoner, forlag, TV-produsenter, andre institusjoner osv.

Mer om fototjenesten
Finnmark fylkesbibliotek har følgende spesialoppgaver:

  • Finmarksbiblioteket, med spesialsamling av bøker om Finnmark og nordområdene.
  • Koordinerende ansvar for privatarkivarbeidet i fylket og mottak av privatarkiv.
  • Fylkesbiblioteket har nærmere 200 privatarkiv etter private bedrifter, organisasjoner, lag og foreninger og enkeltpersoner, og vi mottar stadig nye arkiv. Vi arbeider for å gjøre disse arkivene tilgjengelig for bruk gjennom katalogisering og digitalisering.
  • Finsk sentralbibliotek, med nasjonalt ansvar for finsk bibliotektjeneste.
  • Norsk-finsk tolke- og oversettingstjeneste formidler oppdrag i henhold til bestemmelser i Nordisk språkkonvensjon.
  • Arrangerer Finnmark internasjonale litteraturfestival.

You'll find us here