Museene Arven er driftsselskap for det konsoliderte museet i midtre del av Trøndelag. Våre fem avdelinger arbeider med kunst- og kulturhistoriske samlinger med en tidsdybde som spenner fra fjern fortid til nåtid, og med historier av lokal, regional, nasjonal og internasjonal betydning. Museene Arven består av Stjørdal museum Værnes, Levanger fotomuseum, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nils Aas Kunstverksted og Egge museum

Our departments

Visit us

Share to