Levanger Fotomuseum i Levanger er et kulturhistorisk fotomuseum med en bred portefølje. Museets samling består av ca 600 000 negativer og inkluderer en av Norges viktigste samlinger av tidlig fargefotografi: den unike samlingen etter kjemikeren Harald Renbjør, pioner i fargefotografi. Museets aller første samling var etter fotografene Sverre og Christian Bjerkan fra Levanger som består av 63000 negativer og mange hundre gjenstander.

Om Levanger Fotomuseum

Levanger Fotomuseum i Levanger er et kulturhistorisk fotomuseum med en bred portefølje. Museets samling består av ca 600 000 negativer og inkluderer en av Norges viktigste samlinger av tidlig fargefotografi: den unike samlingen etter kjemikeren Harald Renbjør, pioner i fargefotografi. Arkivet etter fotografen Sverre Bjerkan fra Levanger var museets aller første fotosamling. En samling som foruten et stort portrettarkiv også innneholder historisk viktige oppdragsbilder fra arkitektur, arbeidsliv, begivenheter, interiører oa. Senere kom fotografer som Lars Larsen Ingulfsvand, Martin Knoph, Lorentz Larsson, Olga Anderson og Bjarne Wiseth til museets portefølje i tillegg til en rekke mindre arkiver knyttet til enkeltfotografer og institusjoner som feks fotografisk materiale fra Røstad spesialskole. Museet arbeider aktivt med samtiden slik at samlingen holder seg oppdatert og museet relevant. Levanger fotomusuem er fylkesansvarlig for fotobevaring i norddelen av Trøndelag, og har gjenstander og fotografier fra flere kommuner. Det er det andre rene fotomuseet i Norge.

Visit us

Share to