Photo: Bjørn,Johnsen, Fylkesfotograf / Ringerikes museum

Ringerikes Museums ikonsamling

18 objects

Samleren Hans Ødegaard
Ringerikes Museums ikonsamling ble gitt som testamentarisk gave av maleren og grafikeren Hans Ødegaard (1876–1943). Ødegaard ble født på Ringerike som sønn av en gårdbruker. Han arbeidet som fotograf på Hønefoss innen han begynte å male under veiledning av Fredrik Kolstø i 1897. Ødegaard fikk sin kunstutdannelse i Kristiania og København og var i en periode elev av Erik Werenskiold og Harriet Backer. Han er mest kjent for sine realistiske skildringer av Kristianias østkant, utført med brede penselstrøk i en bruntonet koloritt. Maleriet Skraphandel i Vaterland fra 1903 (i Nasjonalmuseet) er karakteristisk for Ødegaards motivkrets.

Ødegaard var også en etterspurt portrettmaler. Gruppeportrettet Kunstnergruppe fra 1905 i Drammens Museum regnes som Ødegaards hovedverk. Han var dessuten levende interessert i eldre kirkekunst, noe ikonsamlingen gir et tydelig vitnesbyrd om. I 1912–13 utførte han sammen med maleren Oluf Wold-Torne glassmaleriene til Bragernes kirke i Drammen.

I tillegg til sin egen skapende virksomhet deltok Hans Ødegaard aktivt i kunstnernes organisasjonsliv, og hadde mange tillitsverv. I 1910 var han med på å grunnlegge Kunstnerforbundet. I forbindelse med Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914 fikk Ødegaard i oppdrag å arrangere utstillingen av eldre norsk kunst. Her trakk han frem «glemte» kunstnere som Johannes Flintoe, Matthias Stoltenberg, Peder Balke og Lars Hertervig. Slik bidro Ødegaard til at den norske kunsthistorien måtte skrives om.

Hans Ødegaard var en reiseglad mann, og han var særlig begeistret for middelhavslandene. På baksiden av flere av ikonene har kunstneren skrevet ned stedet de er kjøpt: Napoli, Malta, Athen, Konstantinopel. Ikonene er malt i Russland, på Balkan og i områder under venetiansk herredømme, enten Kreta eller Italia. Sjelden i norsk sammenheng er gruppen av greske ikoner og Maria-bilder i såkalt italo-bysantisk stil. På grunn av de nære geografiske og kulturelle forbindelsene til Russland har de fleste norske ikonsamlere naturlig nok vanligvis skaffet seg arbeider fra vårt naboland i øst.

Ikonsamlingen i Ringerikes Museum har stor bredde til tross for sitt relativt beskjedne omfang. De 18 bildene er av høyst ulik alder og kvalitet. De eldste kan være fra 1400-tallet, men sikre dateringer er svært vanskelig å gi ettersom ikonmalerne trofast gjentok eldre forbilder i århundrer. De fleste arbeidene skriver seg fra 1700- og 1800-tallet, og var opprinnelig beregnet på privat andakt i hjemmene. Alle hovedtypene av ikonmotiver er med: Kristus, Guds mor Maria, helgener og kirkeårets festdager. Den besøkende på Ringerikes Museum har dermed muligheten til å gjøre seg kjent med et representativt utsnitt av ikonkunstens fascinerende billedverden.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to