• Rundemanen, Bergen. Stasjonsbygningen, i tillempet nasjonalromatisk stil, er bygd i tre uten kjeller. Den inneholdt foruten ekspedisjonsrom og senderrom, et kontorrom, et lite batterirom samt veranda. Senderen var i 1912 en gnistsender på 5 kW fra Telefunken. Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil og ble erstattet med en 4,5 kW «Rævsender», den første i Europa i 1922.  

Etter at Stortinget bevilget 80.000 kroner til bygging av Bergen radio 4. mai 1911, kunne stasjonen offisielt åpnes 1. september 1912. Anlegget bestod av en radiostasjon med stasjonsbygning, funksjonærbolig og transformatorhus og lå på på toppen av Rundemanen, 560 mo.h. Rundemanen var utenfor rekkevidde av fiendtlige krigsskip, men innenfor beskyttelse av Kvarven Festning. 
 Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil 
Transformatorkiosken var bygd i «Ålesundsmur» tekket med kobber og er i dag revet. Et eget maskinhus med aggregat kom i 1917, oppført i tre i en etasje uten kjeller. Maskinhuset med komplett verksted og aggregat er bevart, sammen med blant annet verktøy. 
Linjemannsboligen, bygd i 1919-1920, ble revet i 1982. Bygget var oppført i stein i halvannen etasje pluss kjeller og inneholdt en familieleilighet samt diverse soverom og lager. Også messebygningen, eller funksjonærboligen, ble revet i 1982. Bygget var fra 1912, oppført i tre, i 1 1/2 etasje med kjeller. Husets første etasje inneholdt bestyrerleilighet og messe mens annen etasje var innredet med hybler. Det var badekar i kjelleren. Drikkevannet ble hentet via pumpe fra et inngjerdet tjern. Kloakken gikk ut i terrenget. Samtlige hus hadde elektrisk lys. Alle bygninger unntatt transformatorkiosken var tekket med skifer. 
I 1927 fikk stasjonen skipsradiotjeneste på kortbølge. Tjenesten ble flyttet til Rogaland radio i begynnelsen av1960- årene, mens Bergen radio holdt frem som kystradiostasjon på mellombølgen. 
I 1930 ble ekspedisjonen flyttet til Fyllingsdalen, mens stasjonen på Rundemanen fortsatte som senderstasjon. Ekspedisjonen ble like etter annen verdenskrig flyttet til Hellenesset. 
Stasjonen var bemannet frem til 1982. En del av utstyret er overført til Askøy-samlingen.
  Photo: Telemuseet / Telenor Kulturarv Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
 • Rundemanen, Bergen. Stasjonsbygningen, i tillempet nasjonalromatisk stil, er bygd i tre uten kjeller. Den inneholdt foruten ekspedisjonsrom og senderrom, et kontorrom, et lite batterirom samt veranda. Senderen var i 1912 en gnistsender på 5 kW fra Telefunken. Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil og ble erstattet med en 4,5 kW «Rævsender», den første i Europa i 1922.  

Etter at Stortinget bevilget 80.000 kroner til bygging av Bergen radio 4. mai 1911, kunne stasjonen offisielt åpnes 1. september 1912. Anlegget bestod av en radiostasjon med stasjonsbygning, funksjonærbolig og transformatorhus og lå på på toppen av Rundemanen, 560 mo.h. Rundemanen var utenfor rekkevidde av fiendtlige krigsskip, men innenfor beskyttelse av Kvarven Festning. 
 Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil 
Transformatorkiosken var bygd i «Ålesundsmur» tekket med kobber og er i dag revet. Et eget maskinhus med aggregat kom i 1917, oppført i tre i en etasje uten kjeller. Maskinhuset med komplett verksted og aggregat er bevart, sammen med blant annet verktøy. 
Linjemannsboligen, bygd i 1919-1920, ble revet i 1982. Bygget var oppført i stein i halvannen etasje pluss kjeller og inneholdt en familieleilighet samt diverse soverom og lager. Også messebygningen, eller funksjonærboligen, ble revet i 1982. Bygget var fra 1912, oppført i tre, i 1 1/2 etasje med kjeller. Husets første etasje inneholdt bestyrerleilighet og messe mens annen etasje var innredet med hybler. Det var badekar i kjelleren. Drikkevannet ble hentet via pumpe fra et inngjerdet tjern. Kloakken gikk ut i terrenget. Samtlige hus hadde elektrisk lys. Alle bygninger unntatt transformatorkiosken var tekket med skifer. 
I 1927 fikk stasjonen skipsradiotjeneste på kortbølge. Tjenesten ble flyttet til Rogaland radio i begynnelsen av1960- årene, mens Bergen radio holdt frem som kystradiostasjon på mellombølgen. 
I 1930 ble ekspedisjonen flyttet til Fyllingsdalen, mens stasjonen på Rundemanen fortsatte som senderstasjon. Ekspedisjonen ble like etter annen verdenskrig flyttet til Hellenesset. 
Stasjonen var bemannet frem til 1982. En del av utstyret er overført til Askøy-samlingen.
  Photo: Domaas, Stein / Telenor Kulturarv
 • Rundemanen, Bergen. Stasjonsbygningen, i tillempet nasjonalromatisk stil, er bygd i tre uten kjeller. Den inneholdt foruten ekspedisjonsrom og senderrom, et kontorrom, et lite batterirom samt veranda. Senderen var i 1912 en gnistsender på 5 kW fra Telefunken. Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil og ble erstattet med en 4,5 kW «Rævsender», den første i Europa i 1922.  

Etter at Stortinget bevilget 80.000 kroner til bygging av Bergen radio 4. mai 1911, kunne stasjonen offisielt åpnes 1. september 1912. Anlegget bestod av en radiostasjon med stasjonsbygning, funksjonærbolig og transformatorhus og lå på på toppen av Rundemanen, 560 mo.h. Rundemanen var utenfor rekkevidde av fiendtlige krigsskip, men innenfor beskyttelse av Kvarven Festning. 
 Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil 
Transformatorkiosken var bygd i «Ålesundsmur» tekket med kobber og er i dag revet. Et eget maskinhus med aggregat kom i 1917, oppført i tre i en etasje uten kjeller. Maskinhuset med komplett verksted og aggregat er bevart, sammen med blant annet verktøy. 
Linjemannsboligen, bygd i 1919-1920, ble revet i 1982. Bygget var oppført i stein i halvannen etasje pluss kjeller og inneholdt en familieleilighet samt diverse soverom og lager. Også messebygningen, eller funksjonærboligen, ble revet i 1982. Bygget var fra 1912, oppført i tre, i 1 1/2 etasje med kjeller. Husets første etasje inneholdt bestyrerleilighet og messe mens annen etasje var innredet med hybler. Det var badekar i kjelleren. Drikkevannet ble hentet via pumpe fra et inngjerdet tjern. Kloakken gikk ut i terrenget. Samtlige hus hadde elektrisk lys. Alle bygninger unntatt transformatorkiosken var tekket med skifer. 
I 1927 fikk stasjonen skipsradiotjeneste på kortbølge. Tjenesten ble flyttet til Rogaland radio i begynnelsen av1960- årene, mens Bergen radio holdt frem som kystradiostasjon på mellombølgen. 
I 1930 ble ekspedisjonen flyttet til Fyllingsdalen, mens stasjonen på Rundemanen fortsatte som senderstasjon. Ekspedisjonen ble like etter annen verdenskrig flyttet til Hellenesset. 
Stasjonen var bemannet frem til 1982. En del av utstyret er overført til Askøy-samlingen.
  Photo: Domaas, Stein / Telenor Kulturarv
 • Rundemanen, Bergen. Stasjonsbygningen, i tillempet nasjonalromatisk stil, er bygd i tre uten kjeller. Den inneholdt foruten ekspedisjonsrom og senderrom, et kontorrom, et lite batterirom samt veranda. Senderen var i 1912 en gnistsender på 5 kW fra Telefunken. Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil og ble erstattet med en 4,5 kW «Rævsender», den første i Europa i 1922.  

Etter at Stortinget bevilget 80.000 kroner til bygging av Bergen radio 4. mai 1911, kunne stasjonen offisielt åpnes 1. september 1912. Anlegget bestod av en radiostasjon med stasjonsbygning, funksjonærbolig og transformatorhus og lå på på toppen av Rundemanen, 560 mo.h. Rundemanen var utenfor rekkevidde av fiendtlige krigsskip, men innenfor beskyttelse av Kvarven Festning. 
 Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil 
Transformatorkiosken var bygd i «Ålesundsmur» tekket med kobber og er i dag revet. Et eget maskinhus med aggregat kom i 1917, oppført i tre i en etasje uten kjeller. Maskinhuset med komplett verksted og aggregat er bevart, sammen med blant annet verktøy. 
Linjemannsboligen, bygd i 1919-1920, ble revet i 1982. Bygget var oppført i stein i halvannen etasje pluss kjeller og inneholdt en familieleilighet samt diverse soverom og lager. Også messebygningen, eller funksjonærboligen, ble revet i 1982. Bygget var fra 1912, oppført i tre, i 1 1/2 etasje med kjeller. Husets første etasje inneholdt bestyrerleilighet og messe mens annen etasje var innredet med hybler. Det var badekar i kjelleren. Drikkevannet ble hentet via pumpe fra et inngjerdet tjern. Kloakken gikk ut i terrenget. Samtlige hus hadde elektrisk lys. Alle bygninger unntatt transformatorkiosken var tekket med skifer. 
I 1927 fikk stasjonen skipsradiotjeneste på kortbølge. Tjenesten ble flyttet til Rogaland radio i begynnelsen av1960- årene, mens Bergen radio holdt frem som kystradiostasjon på mellombølgen. 
I 1930 ble ekspedisjonen flyttet til Fyllingsdalen, mens stasjonen på Rundemanen fortsatte som senderstasjon. Ekspedisjonen ble like etter annen verdenskrig flyttet til Hellenesset. 
Stasjonen var bemannet frem til 1982. En del av utstyret er overført til Askøy-samlingen.
  Photo: Domaas, Stein / Telenor Kulturarv
 • Rundemanen, Bergen. Stasjonsbygningen, i tillempet nasjonalromatisk stil, er bygd i tre uten kjeller. Den inneholdt foruten ekspedisjonsrom og senderrom, et kontorrom, et lite batterirom samt veranda. Senderen var i 1912 en gnistsender på 5 kW fra Telefunken. Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil og ble erstattet med en 4,5 kW «Rævsender», den første i Europa i 1922.  

Etter at Stortinget bevilget 80.000 kroner til bygging av Bergen radio 4. mai 1911, kunne stasjonen offisielt åpnes 1. september 1912. Anlegget bestod av en radiostasjon med stasjonsbygning, funksjonærbolig og transformatorhus og lå på på toppen av Rundemanen, 560 mo.h. Rundemanen var utenfor rekkevidde av fiendtlige krigsskip, men innenfor beskyttelse av Kvarven Festning. 
 Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil 
Transformatorkiosken var bygd i «Ålesundsmur» tekket med kobber og er i dag revet. Et eget maskinhus med aggregat kom i 1917, oppført i tre i en etasje uten kjeller. Maskinhuset med komplett verksted og aggregat er bevart, sammen med blant annet verktøy. 
Linjemannsboligen, bygd i 1919-1920, ble revet i 1982. Bygget var oppført i stein i halvannen etasje pluss kjeller og inneholdt en familieleilighet samt diverse soverom og lager. Også messebygningen, eller funksjonærboligen, ble revet i 1982. Bygget var fra 1912, oppført i tre, i 1 1/2 etasje med kjeller. Husets første etasje inneholdt bestyrerleilighet og messe mens annen etasje var innredet med hybler. Det var badekar i kjelleren. Drikkevannet ble hentet via pumpe fra et inngjerdet tjern. Kloakken gikk ut i terrenget. Samtlige hus hadde elektrisk lys. Alle bygninger unntatt transformatorkiosken var tekket med skifer. 
I 1927 fikk stasjonen skipsradiotjeneste på kortbølge. Tjenesten ble flyttet til Rogaland radio i begynnelsen av1960- årene, mens Bergen radio holdt frem som kystradiostasjon på mellombølgen. 
I 1930 ble ekspedisjonen flyttet til Fyllingsdalen, mens stasjonen på Rundemanen fortsatte som senderstasjon. Ekspedisjonen ble like etter annen verdenskrig flyttet til Hellenesset. 
Stasjonen var bemannet frem til 1982. En del av utstyret er overført til Askøy-samlingen.
  Photo: Domaas, Stein / Telenor Kulturarv
 • Rundemanen, Bergen. Stasjonsbygningen, i tillempet nasjonalromatisk stil, er bygd i tre uten kjeller. Den inneholdt foruten ekspedisjonsrom og senderrom, et kontorrom, et lite batterirom samt veranda. Senderen var i 1912 en gnistsender på 5 kW fra Telefunken. Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil og ble erstattet med en 4,5 kW «Rævsender», den første i Europa i 1922.  

Etter at Stortinget bevilget 80.000 kroner til bygging av Bergen radio 4. mai 1911, kunne stasjonen offisielt åpnes 1. september 1912. Anlegget bestod av en radiostasjon med stasjonsbygning, funksjonærbolig og transformatorhus og lå på på toppen av Rundemanen, 560 mo.h. Rundemanen var utenfor rekkevidde av fiendtlige krigsskip, men innenfor beskyttelse av Kvarven Festning. 
 Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil 
Transformatorkiosken var bygd i «Ålesundsmur» tekket med kobber og er i dag revet. Et eget maskinhus med aggregat kom i 1917, oppført i tre i en etasje uten kjeller. Maskinhuset med komplett verksted og aggregat er bevart, sammen med blant annet verktøy. 
Linjemannsboligen, bygd i 1919-1920, ble revet i 1982. Bygget var oppført i stein i halvannen etasje pluss kjeller og inneholdt en familieleilighet samt diverse soverom og lager. Også messebygningen, eller funksjonærboligen, ble revet i 1982. Bygget var fra 1912, oppført i tre, i 1 1/2 etasje med kjeller. Husets første etasje inneholdt bestyrerleilighet og messe mens annen etasje var innredet med hybler. Det var badekar i kjelleren. Drikkevannet ble hentet via pumpe fra et inngjerdet tjern. Kloakken gikk ut i terrenget. Samtlige hus hadde elektrisk lys. Alle bygninger unntatt transformatorkiosken var tekket med skifer. 
I 1927 fikk stasjonen skipsradiotjeneste på kortbølge. Tjenesten ble flyttet til Rogaland radio i begynnelsen av1960- årene, mens Bergen radio holdt frem som kystradiostasjon på mellombølgen. 
I 1930 ble ekspedisjonen flyttet til Fyllingsdalen, mens stasjonen på Rundemanen fortsatte som senderstasjon. Ekspedisjonen ble like etter annen verdenskrig flyttet til Hellenesset. 
Stasjonen var bemannet frem til 1982. En del av utstyret er overført til Askøy-samlingen.
  Photo: Domaas, Stein / Telenor Kulturarv
 • Rundemanen, Bergen. Stasjonsbygningen, i tillempet nasjonalromatisk stil, er bygd i tre uten kjeller. Den inneholdt foruten ekspedisjonsrom og senderrom, et kontorrom, et lite batterirom samt veranda. Senderen var i 1912 en gnistsender på 5 kW fra Telefunken. Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil og ble erstattet med en 4,5 kW «Rævsender», den første i Europa i 1922.  

Etter at Stortinget bevilget 80.000 kroner til bygging av Bergen radio 4. mai 1911, kunne stasjonen offisielt åpnes 1. september 1912. Anlegget bestod av en radiostasjon med stasjonsbygning, funksjonærbolig og transformatorhus og lå på på toppen av Rundemanen, 560 mo.h. Rundemanen var utenfor rekkevidde av fiendtlige krigsskip, men innenfor beskyttelse av Kvarven Festning. 
 Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil 
Transformatorkiosken var bygd i «Ålesundsmur» tekket med kobber og er i dag revet. Et eget maskinhus med aggregat kom i 1917, oppført i tre i en etasje uten kjeller. Maskinhuset med komplett verksted og aggregat er bevart, sammen med blant annet verktøy. 
Linjemannsboligen, bygd i 1919-1920, ble revet i 1982. Bygget var oppført i stein i halvannen etasje pluss kjeller og inneholdt en familieleilighet samt diverse soverom og lager. Også messebygningen, eller funksjonærboligen, ble revet i 1982. Bygget var fra 1912, oppført i tre, i 1 1/2 etasje med kjeller. Husets første etasje inneholdt bestyrerleilighet og messe mens annen etasje var innredet med hybler. Det var badekar i kjelleren. Drikkevannet ble hentet via pumpe fra et inngjerdet tjern. Kloakken gikk ut i terrenget. Samtlige hus hadde elektrisk lys. Alle bygninger unntatt transformatorkiosken var tekket med skifer. 
I 1927 fikk stasjonen skipsradiotjeneste på kortbølge. Tjenesten ble flyttet til Rogaland radio i begynnelsen av1960- årene, mens Bergen radio holdt frem som kystradiostasjon på mellombølgen. 
I 1930 ble ekspedisjonen flyttet til Fyllingsdalen, mens stasjonen på Rundemanen fortsatte som senderstasjon. Ekspedisjonen ble like etter annen verdenskrig flyttet til Hellenesset. 
Stasjonen var bemannet frem til 1982. En del av utstyret er overført til Askøy-samlingen.
  Photo: Domaas, Stein / Telenor Kulturarv
 • Rundemanen, Bergen. Stasjonsbygningen, i tillempet nasjonalromatisk stil, er bygd i tre uten kjeller. Den inneholdt foruten ekspedisjonsrom og senderrom, et kontorrom, et lite batterirom samt veranda. Senderen var i 1912 en gnistsender på 5 kW fra Telefunken. Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil og ble erstattet med en 4,5 kW «Rævsender», den første i Europa i 1922.  

Etter at Stortinget bevilget 80.000 kroner til bygging av Bergen radio 4. mai 1911, kunne stasjonen offisielt åpnes 1. september 1912. Anlegget bestod av en radiostasjon med stasjonsbygning, funksjonærbolig og transformatorhus og lå på på toppen av Rundemanen, 560 mo.h. Rundemanen var utenfor rekkevidde av fiendtlige krigsskip, men innenfor beskyttelse av Kvarven Festning. 
 Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil 
Transformatorkiosken var bygd i «Ålesundsmur» tekket med kobber og er i dag revet. Et eget maskinhus med aggregat kom i 1917, oppført i tre i en etasje uten kjeller. Maskinhuset med komplett verksted og aggregat er bevart, sammen med blant annet verktøy. 
Linjemannsboligen, bygd i 1919-1920, ble revet i 1982. Bygget var oppført i stein i halvannen etasje pluss kjeller og inneholdt en familieleilighet samt diverse soverom og lager. Også messebygningen, eller funksjonærboligen, ble revet i 1982. Bygget var fra 1912, oppført i tre, i 1 1/2 etasje med kjeller. Husets første etasje inneholdt bestyrerleilighet og messe mens annen etasje var innredet med hybler. Det var badekar i kjelleren. Drikkevannet ble hentet via pumpe fra et inngjerdet tjern. Kloakken gikk ut i terrenget. Samtlige hus hadde elektrisk lys. Alle bygninger unntatt transformatorkiosken var tekket med skifer. 
I 1927 fikk stasjonen skipsradiotjeneste på kortbølge. Tjenesten ble flyttet til Rogaland radio i begynnelsen av1960- årene, mens Bergen radio holdt frem som kystradiostasjon på mellombølgen. 
I 1930 ble ekspedisjonen flyttet til Fyllingsdalen, mens stasjonen på Rundemanen fortsatte som senderstasjon. Ekspedisjonen ble like etter annen verdenskrig flyttet til Hellenesset. 
Stasjonen var bemannet frem til 1982. En del av utstyret er overført til Askøy-samlingen.
  Photo: Domaas, Stein / Telenor Kulturarv
 • Rundemanen, Bergen. Stasjonsbygningen, i tillempet nasjonalromatisk stil, er bygd i tre uten kjeller. Den inneholdt foruten ekspedisjonsrom og senderrom, et kontorrom, et lite batterirom samt veranda. Senderen var i 1912 en gnistsender på 5 kW fra Telefunken. Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil og ble erstattet med en 4,5 kW «Rævsender», den første i Europa i 1922.  

Etter at Stortinget bevilget 80.000 kroner til bygging av Bergen radio 4. mai 1911, kunne stasjonen offisielt åpnes 1. september 1912. Anlegget bestod av en radiostasjon med stasjonsbygning, funksjonærbolig og transformatorhus og lå på på toppen av Rundemanen, 560 mo.h. Rundemanen var utenfor rekkevidde av fiendtlige krigsskip, men innenfor beskyttelse av Kvarven Festning. 
 Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil 
Transformatorkiosken var bygd i «Ålesundsmur» tekket med kobber og er i dag revet. Et eget maskinhus med aggregat kom i 1917, oppført i tre i en etasje uten kjeller. Maskinhuset med komplett verksted og aggregat er bevart, sammen med blant annet verktøy. 
Linjemannsboligen, bygd i 1919-1920, ble revet i 1982. Bygget var oppført i stein i halvannen etasje pluss kjeller og inneholdt en familieleilighet samt diverse soverom og lager. Også messebygningen, eller funksjonærboligen, ble revet i 1982. Bygget var fra 1912, oppført i tre, i 1 1/2 etasje med kjeller. Husets første etasje inneholdt bestyrerleilighet og messe mens annen etasje var innredet med hybler. Det var badekar i kjelleren. Drikkevannet ble hentet via pumpe fra et inngjerdet tjern. Kloakken gikk ut i terrenget. Samtlige hus hadde elektrisk lys. Alle bygninger unntatt transformatorkiosken var tekket med skifer. 
I 1927 fikk stasjonen skipsradiotjeneste på kortbølge. Tjenesten ble flyttet til Rogaland radio i begynnelsen av1960- årene, mens Bergen radio holdt frem som kystradiostasjon på mellombølgen. 
I 1930 ble ekspedisjonen flyttet til Fyllingsdalen, mens stasjonen på Rundemanen fortsatte som senderstasjon. Ekspedisjonen ble like etter annen verdenskrig flyttet til Hellenesset. 
Stasjonen var bemannet frem til 1982. En del av utstyret er overført til Askøy-samlingen.
  Photo: Domaas, Stein / Telenor Kulturarv
 • Rundemanen, Bergen. Stasjonsbygningen, i tillempet nasjonalromatisk stil, er bygd i tre uten kjeller. Den inneholdt foruten ekspedisjonsrom og senderrom, et kontorrom, et lite batterirom samt veranda. Senderen var i 1912 en gnistsender på 5 kW fra Telefunken. Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil og ble erstattet med en 4,5 kW «Rævsender», den første i Europa i 1922.  

Etter at Stortinget bevilget 80.000 kroner til bygging av Bergen radio 4. mai 1911, kunne stasjonen offisielt åpnes 1. september 1912. Anlegget bestod av en radiostasjon med stasjonsbygning, funksjonærbolig og transformatorhus og lå på på toppen av Rundemanen, 560 mo.h. Rundemanen var utenfor rekkevidde av fiendtlige krigsskip, men innenfor beskyttelse av Kvarven Festning. 
 Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil 
Transformatorkiosken var bygd i «Ålesundsmur» tekket med kobber og er i dag revet. Et eget maskinhus med aggregat kom i 1917, oppført i tre i en etasje uten kjeller. Maskinhuset med komplett verksted og aggregat er bevart, sammen med blant annet verktøy. 
Linjemannsboligen, bygd i 1919-1920, ble revet i 1982. Bygget var oppført i stein i halvannen etasje pluss kjeller og inneholdt en familieleilighet samt diverse soverom og lager. Også messebygningen, eller funksjonærboligen, ble revet i 1982. Bygget var fra 1912, oppført i tre, i 1 1/2 etasje med kjeller. Husets første etasje inneholdt bestyrerleilighet og messe mens annen etasje var innredet med hybler. Det var badekar i kjelleren. Drikkevannet ble hentet via pumpe fra et inngjerdet tjern. Kloakken gikk ut i terrenget. Samtlige hus hadde elektrisk lys. Alle bygninger unntatt transformatorkiosken var tekket med skifer. 
I 1927 fikk stasjonen skipsradiotjeneste på kortbølge. Tjenesten ble flyttet til Rogaland radio i begynnelsen av1960- årene, mens Bergen radio holdt frem som kystradiostasjon på mellombølgen. 
I 1930 ble ekspedisjonen flyttet til Fyllingsdalen, mens stasjonen på Rundemanen fortsatte som senderstasjon. Ekspedisjonen ble like etter annen verdenskrig flyttet til Hellenesset. 
Stasjonen var bemannet frem til 1982. En del av utstyret er overført til Askøy-samlingen.
  Photo: Domaas, Stein / Telenor Kulturarv
 • Rundemanen, Bergen. Stasjonsbygningen, i tillempet nasjonalromatisk stil, er bygd i tre uten kjeller. Den inneholdt foruten ekspedisjonsrom og senderrom, et kontorrom, et lite batterirom samt veranda. Senderen var i 1912 en gnistsender på 5 kW fra Telefunken. Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil og ble erstattet med en 4,5 kW «Rævsender», den første i Europa i 1922.  

Etter at Stortinget bevilget 80.000 kroner til bygging av Bergen radio 4. mai 1911, kunne stasjonen offisielt åpnes 1. september 1912. Anlegget bestod av en radiostasjon med stasjonsbygning, funksjonærbolig og transformatorhus og lå på på toppen av Rundemanen, 560 mo.h. Rundemanen var utenfor rekkevidde av fiendtlige krigsskip, men innenfor beskyttelse av Kvarven Festning. 
 Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil 
Transformatorkiosken var bygd i «Ålesundsmur» tekket med kobber og er i dag revet. Et eget maskinhus med aggregat kom i 1917, oppført i tre i en etasje uten kjeller. Maskinhuset med komplett verksted og aggregat er bevart, sammen med blant annet verktøy. 
Linjemannsboligen, bygd i 1919-1920, ble revet i 1982. Bygget var oppført i stein i halvannen etasje pluss kjeller og inneholdt en familieleilighet samt diverse soverom og lager. Også messebygningen, eller funksjonærboligen, ble revet i 1982. Bygget var fra 1912, oppført i tre, i 1 1/2 etasje med kjeller. Husets første etasje inneholdt bestyrerleilighet og messe mens annen etasje var innredet med hybler. Det var badekar i kjelleren. Drikkevannet ble hentet via pumpe fra et inngjerdet tjern. Kloakken gikk ut i terrenget. Samtlige hus hadde elektrisk lys. Alle bygninger unntatt transformatorkiosken var tekket med skifer. 
I 1927 fikk stasjonen skipsradiotjeneste på kortbølge. Tjenesten ble flyttet til Rogaland radio i begynnelsen av1960- årene, mens Bergen radio holdt frem som kystradiostasjon på mellombølgen. 
I 1930 ble ekspedisjonen flyttet til Fyllingsdalen, mens stasjonen på Rundemanen fortsatte som senderstasjon. Ekspedisjonen ble like etter annen verdenskrig flyttet til Hellenesset. 
Stasjonen var bemannet frem til 1982. En del av utstyret er overført til Askøy-samlingen.
  Photo: Domaas, Stein / Telenor Kulturarv
 • Rundemanen, Bergen. Stasjonsbygningen, i tillempet nasjonalromatisk stil, er bygd i tre uten kjeller. Den inneholdt foruten ekspedisjonsrom og senderrom, et kontorrom, et lite batterirom samt veranda. Senderen var i 1912 en gnistsender på 5 kW fra Telefunken. Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil og ble erstattet med en 4,5 kW «Rævsender», den første i Europa i 1922.  

Etter at Stortinget bevilget 80.000 kroner til bygging av Bergen radio 4. mai 1911, kunne stasjonen offisielt åpnes 1. september 1912. Anlegget bestod av en radiostasjon med stasjonsbygning, funksjonærbolig og transformatorhus og lå på på toppen av Rundemanen, 560 mo.h. Rundemanen var utenfor rekkevidde av fiendtlige krigsskip, men innenfor beskyttelse av Kvarven Festning. 
 Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil 
Transformatorkiosken var bygd i «Ålesundsmur» tekket med kobber og er i dag revet. Et eget maskinhus med aggregat kom i 1917, oppført i tre i en etasje uten kjeller. Maskinhuset med komplett verksted og aggregat er bevart, sammen med blant annet verktøy. 
Linjemannsboligen, bygd i 1919-1920, ble revet i 1982. Bygget var oppført i stein i halvannen etasje pluss kjeller og inneholdt en familieleilighet samt diverse soverom og lager. Også messebygningen, eller funksjonærboligen, ble revet i 1982. Bygget var fra 1912, oppført i tre, i 1 1/2 etasje med kjeller. Husets første etasje inneholdt bestyrerleilighet og messe mens annen etasje var innredet med hybler. Det var badekar i kjelleren. Drikkevannet ble hentet via pumpe fra et inngjerdet tjern. Kloakken gikk ut i terrenget. Samtlige hus hadde elektrisk lys. Alle bygninger unntatt transformatorkiosken var tekket med skifer. 
I 1927 fikk stasjonen skipsradiotjeneste på kortbølge. Tjenesten ble flyttet til Rogaland radio i begynnelsen av1960- årene, mens Bergen radio holdt frem som kystradiostasjon på mellombølgen. 
I 1930 ble ekspedisjonen flyttet til Fyllingsdalen, mens stasjonen på Rundemanen fortsatte som senderstasjon. Ekspedisjonen ble like etter annen verdenskrig flyttet til Hellenesset. 
Stasjonen var bemannet frem til 1982. En del av utstyret er overført til Askøy-samlingen.
  Photo: Domaas, Stein / Telenor Kulturarv
 • Rundemanen, Bergen. Stasjonsbygningen, i tillempet nasjonalromatisk stil, er bygd i tre uten kjeller. Den inneholdt foruten ekspedisjonsrom og senderrom, et kontorrom, et lite batterirom samt veranda. Senderen var i 1912 en gnistsender på 5 kW fra Telefunken. Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil og ble erstattet med en 4,5 kW «Rævsender», den første i Europa i 1922.  

Etter at Stortinget bevilget 80.000 kroner til bygging av Bergen radio 4. mai 1911, kunne stasjonen offisielt åpnes 1. september 1912. Anlegget bestod av en radiostasjon med stasjonsbygning, funksjonærbolig og transformatorhus og lå på på toppen av Rundemanen, 560 mo.h. Rundemanen var utenfor rekkevidde av fiendtlige krigsskip, men innenfor beskyttelse av Kvarven Festning. 
 Den hadde en rekkevidde på 350 nautiske mil 
Transformatorkiosken var bygd i «Ålesundsmur» tekket med kobber og er i dag revet. Et eget maskinhus med aggregat kom i 1917, oppført i tre i en etasje uten kjeller. Maskinhuset med komplett verksted og aggregat er bevart, sammen med blant annet verktøy. 
Linjemannsboligen, bygd i 1919-1920, ble revet i 1982. Bygget var oppført i stein i halvannen etasje pluss kjeller og inneholdt en familieleilighet samt diverse soverom og lager. Også messebygningen, eller funksjonærboligen, ble revet i 1982. Bygget var fra 1912, oppført i tre, i 1 1/2 etasje med kjeller. Husets første etasje inneholdt bestyrerleilighet og messe mens annen etasje var innredet med hybler. Det var badekar i kjelleren. Drikkevannet ble hentet via pumpe fra et inngjerdet tjern. Kloakken gikk ut i terrenget. Samtlige hus hadde elektrisk lys. Alle bygninger unntatt transformatorkiosken var tekket med skifer. 
I 1927 fikk stasjonen skipsradiotjeneste på kortbølge. Tjenesten ble flyttet til Rogaland radio i begynnelsen av1960- årene, mens Bergen radio holdt frem som kystradiostasjon på mellombølgen. 
I 1930 ble ekspedisjonen flyttet til Fyllingsdalen, mens stasjonen på Rundemanen fortsatte som senderstasjon. Ekspedisjonen ble like etter annen verdenskrig flyttet til Hellenesset. 
Stasjonen var bemannet frem til 1982. En del av utstyret er overført til Askøy-samlingen.
  Photo: Domaas, Stein / Telenor Kulturarv

Bergen Radio, Rundemanen

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to