Telenor Kulturarv forvalter en verneplan av teknisk–industrielle kulturminner. Den skal vise utviklingen av telegraf, telefon, kystradio og kringkastingstjenester i Norge.

About Telenor Kulturarv

Telenor Kulturarv forvalter en verneplan av teknisk–industrielle kulturminner. Kulturminnene forteller om utviklingen av telegraf, telefon, kystradio og kringkastingstjenester fra siste halvdel av 1800-tallet og frem til i dag.

Verneplanen viser et representativt utvalg knyttet til mangeårige virksomhet. Den skal følges opp kontinuerlig, og justeres om nødvendig. På den måten vil den kunne fange opp den dynamiske utviklingen innenfor telekommunikasjonsområdet, en utvikling som går raskere og raskere med sammensmeltning av tidligere adskilte teknologier.

Verneplanen for Telenors bygninger og installasjoner er resultat av et samarbeid mellom Riksantikvaren, Telenor og Telemuseet.

Share to