• BESKR: Kraftig stativ av støpejern, 4 bein. Horisontal aksel på dette gjennom 2 lagre skrudd fast til stativet. I hver ende av akselen er festet en stor jernskive, den ene større enn den andre. 5 skjæreblad er skrudd fast i radiale furer i ytre flaten av den store skiva. Denne flaten er konkav. 4 skjæreblad er festet likedan i den mindre skiva. Flaten på denne er plan. Foran den arbeidende flate på storskiva er et stativ for å føre stavemnet mot skiva. Ved å trå på en pedal klemmes stavemnet fast med kanten mot skiva i en vinkel som tilsvarer den stavkanten skal ha. Stativet dreies om en akse slik at stavemnet føres mot skiva. Staven blir høvlet slik at kantene blir skrådd og buet samtidig. Stativet kan justeres for forskjellige stavlengder. Et enkelt stativ foran den lille skiva støtter bunnfjøl, stampstavemner med mere under strykingen. Ingen klemmeanordning. Forskjellige underlag kan festes til stativet for å stryke skråkanten på stampstaver med mere. Midt på akselen mellom skivene er 2 drivhjul. Ei reim går herfra til drivakselen under taket. Det ene hjulet driver akselen, det andre er et frihjul... Når strykeskiva startes opp, står reima på frihjulet, den flyttes gradvis over til drivhjulet. Frihjulet tillater også å stoppe strykeskiva uten å stoppe drivakselen. 
BRUK: Høvle kantene på tønnestaver, bunnfjøl, stampstaver osv. Stavene til kar med buk strykes på den store skiva (konkav flate), bunnfjøl, staver til rette kar strykes på den lille skiva.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum
 • BESKR: Kraftig stativ av støpejern, 4 bein. Horisontal aksel på dette gjennom 2 lagre skrudd fast til stativet. I hver ende av akselen er festet en stor jernskive, den ene større enn den andre. 5 skjæreblad er skrudd fast i radiale furer i ytre flaten av den store skiva. Denne flaten er konkav. 4 skjæreblad er festet likedan i den mindre skiva. Flaten på denne er plan. Foran den arbeidende flate på storskiva er et stativ for å føre stavemnet mot skiva. Ved å trå på en pedal klemmes stavemnet fast med kanten mot skiva i en vinkel som tilsvarer den stavkanten skal ha. Stativet dreies om en akse slik at stavemnet føres mot skiva. Staven blir høvlet slik at kantene blir skrådd og buet samtidig. Stativet kan justeres for forskjellige stavlengder. Et enkelt stativ foran den lille skiva støtter bunnfjøl, stampstavemner med mere under strykingen. Ingen klemmeanordning. Forskjellige underlag kan festes til stativet for å stryke skråkanten på stampstaver med mere. Midt på akselen mellom skivene er 2 drivhjul. Ei reim går herfra til drivakselen under taket. Det ene hjulet driver akselen, det andre er et frihjul... Når strykeskiva startes opp, står reima på frihjulet, den flyttes gradvis over til drivhjulet. Frihjulet tillater også å stoppe strykeskiva uten å stoppe drivakselen. 
BRUK: Høvle kantene på tønnestaver, bunnfjøl, stampstaver osv. Stavene til kar med buk strykes på den store skiva (konkav flate), bunnfjøl, staver til rette kar strykes på den lille skiva.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum
 • BESKR: Kraftig stativ av støpejern, 4 bein. Horisontal aksel på dette gjennom 2 lagre skrudd fast til stativet. I hver ende av akselen er festet en stor jernskive, den ene større enn den andre. 5 skjæreblad er skrudd fast i radiale furer i ytre flaten av den store skiva. Denne flaten er konkav. 4 skjæreblad er festet likedan i den mindre skiva. Flaten på denne er plan. Foran den arbeidende flate på storskiva er et stativ for å føre stavemnet mot skiva. Ved å trå på en pedal klemmes stavemnet fast med kanten mot skiva i en vinkel som tilsvarer den stavkanten skal ha. Stativet dreies om en akse slik at stavemnet føres mot skiva. Staven blir høvlet slik at kantene blir skrådd og buet samtidig. Stativet kan justeres for forskjellige stavlengder. Et enkelt stativ foran den lille skiva støtter bunnfjøl, stampstavemner med mere under strykingen. Ingen klemmeanordning. Forskjellige underlag kan festes til stativet for å stryke skråkanten på stampstaver med mere. Midt på akselen mellom skivene er 2 drivhjul. Ei reim går herfra til drivakselen under taket. Det ene hjulet driver akselen, det andre er et frihjul... Når strykeskiva startes opp, står reima på frihjulet, den flyttes gradvis over til drivhjulet. Frihjulet tillater også å stoppe strykeskiva uten å stoppe drivakselen. 
BRUK: Høvle kantene på tønnestaver, bunnfjøl, stampstaver osv. Stavene til kar med buk strykes på den store skiva (konkav flate), bunnfjøl, staver til rette kar strykes på den lille skiva.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum
 • BESKR: Kraftig stativ av støpejern, 4 bein. Horisontal aksel på dette gjennom 2 lagre skrudd fast til stativet. I hver ende av akselen er festet en stor jernskive, den ene større enn den andre. 5 skjæreblad er skrudd fast i radiale furer i ytre flaten av den store skiva. Denne flaten er konkav. 4 skjæreblad er festet likedan i den mindre skiva. Flaten på denne er plan. Foran den arbeidende flate på storskiva er et stativ for å føre stavemnet mot skiva. Ved å trå på en pedal klemmes stavemnet fast med kanten mot skiva i en vinkel som tilsvarer den stavkanten skal ha. Stativet dreies om en akse slik at stavemnet føres mot skiva. Staven blir høvlet slik at kantene blir skrådd og buet samtidig. Stativet kan justeres for forskjellige stavlengder. Et enkelt stativ foran den lille skiva støtter bunnfjøl, stampstavemner med mere under strykingen. Ingen klemmeanordning. Forskjellige underlag kan festes til stativet for å stryke skråkanten på stampstaver med mere. Midt på akselen mellom skivene er 2 drivhjul. Ei reim går herfra til drivakselen under taket. Det ene hjulet driver akselen, det andre er et frihjul... Når strykeskiva startes opp, står reima på frihjulet, den flyttes gradvis over til drivhjulet. Frihjulet tillater også å stoppe strykeskiva uten å stoppe drivakselen. 
BRUK: Høvle kantene på tønnestaver, bunnfjøl, stampstaver osv. Stavene til kar med buk strykes på den store skiva (konkav flate), bunnfjøl, staver til rette kar strykes på den lille skiva.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum
 • BESKR: Kraftig stativ av støpejern, 4 bein. Horisontal aksel på dette gjennom 2 lagre skrudd fast til stativet. I hver ende av akselen er festet en stor jernskive, den ene større enn den andre. 5 skjæreblad er skrudd fast i radiale furer i ytre flaten av den store skiva. Denne flaten er konkav. 4 skjæreblad er festet likedan i den mindre skiva. Flaten på denne er plan. Foran den arbeidende flate på storskiva er et stativ for å føre stavemnet mot skiva. Ved å trå på en pedal klemmes stavemnet fast med kanten mot skiva i en vinkel som tilsvarer den stavkanten skal ha. Stativet dreies om en akse slik at stavemnet føres mot skiva. Staven blir høvlet slik at kantene blir skrådd og buet samtidig. Stativet kan justeres for forskjellige stavlengder. Et enkelt stativ foran den lille skiva støtter bunnfjøl, stampstavemner med mere under strykingen. Ingen klemmeanordning. Forskjellige underlag kan festes til stativet for å stryke skråkanten på stampstaver med mere. Midt på akselen mellom skivene er 2 drivhjul. Ei reim går herfra til drivakselen under taket. Det ene hjulet driver akselen, det andre er et frihjul... Når strykeskiva startes opp, står reima på frihjulet, den flyttes gradvis over til drivhjulet. Frihjulet tillater også å stoppe strykeskiva uten å stoppe drivakselen. 
BRUK: Høvle kantene på tønnestaver, bunnfjøl, stampstaver osv. Stavene til kar med buk strykes på den store skiva (konkav flate), bunnfjøl, staver til rette kar strykes på den lille skiva.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum
 • BESKR: Kraftig stativ av støpejern, 4 bein. Horisontal aksel på dette gjennom 2 lagre skrudd fast til stativet. I hver ende av akselen er festet en stor jernskive, den ene større enn den andre. 5 skjæreblad er skrudd fast i radiale furer i ytre flaten av den store skiva. Denne flaten er konkav. 4 skjæreblad er festet likedan i den mindre skiva. Flaten på denne er plan. Foran den arbeidende flate på storskiva er et stativ for å føre stavemnet mot skiva. Ved å trå på en pedal klemmes stavemnet fast med kanten mot skiva i en vinkel som tilsvarer den stavkanten skal ha. Stativet dreies om en akse slik at stavemnet føres mot skiva. Staven blir høvlet slik at kantene blir skrådd og buet samtidig. Stativet kan justeres for forskjellige stavlengder. Et enkelt stativ foran den lille skiva støtter bunnfjøl, stampstavemner med mere under strykingen. Ingen klemmeanordning. Forskjellige underlag kan festes til stativet for å stryke skråkanten på stampstaver med mere. Midt på akselen mellom skivene er 2 drivhjul. Ei reim går herfra til drivakselen under taket. Det ene hjulet driver akselen, det andre er et frihjul... Når strykeskiva startes opp, står reima på frihjulet, den flyttes gradvis over til drivhjulet. Frihjulet tillater også å stoppe strykeskiva uten å stoppe drivakselen. 
BRUK: Høvle kantene på tønnestaver, bunnfjøl, stampstaver osv. Stavene til kar med buk strykes på den store skiva (konkav flate), bunnfjøl, staver til rette kar strykes på den lille skiva.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum
 • BESKR: Kraftig stativ av støpejern, 4 bein. Horisontal aksel på dette gjennom 2 lagre skrudd fast til stativet. I hver ende av akselen er festet en stor jernskive, den ene større enn den andre. 5 skjæreblad er skrudd fast i radiale furer i ytre flaten av den store skiva. Denne flaten er konkav. 4 skjæreblad er festet likedan i den mindre skiva. Flaten på denne er plan. Foran den arbeidende flate på storskiva er et stativ for å føre stavemnet mot skiva. Ved å trå på en pedal klemmes stavemnet fast med kanten mot skiva i en vinkel som tilsvarer den stavkanten skal ha. Stativet dreies om en akse slik at stavemnet føres mot skiva. Staven blir høvlet slik at kantene blir skrådd og buet samtidig. Stativet kan justeres for forskjellige stavlengder. Et enkelt stativ foran den lille skiva støtter bunnfjøl, stampstavemner med mere under strykingen. Ingen klemmeanordning. Forskjellige underlag kan festes til stativet for å stryke skråkanten på stampstaver med mere. Midt på akselen mellom skivene er 2 drivhjul. Ei reim går herfra til drivakselen under taket. Det ene hjulet driver akselen, det andre er et frihjul... Når strykeskiva startes opp, står reima på frihjulet, den flyttes gradvis over til drivhjulet. Frihjulet tillater også å stoppe strykeskiva uten å stoppe drivakselen. 
BRUK: Høvle kantene på tønnestaver, bunnfjøl, stampstaver osv. Stavene til kar med buk strykes på den store skiva (konkav flate), bunnfjøl, staver til rette kar strykes på den lille skiva.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum
 • BESKR: Kraftig stativ av støpejern, 4 bein. Horisontal aksel på dette gjennom 2 lagre skrudd fast til stativet. I hver ende av akselen er festet en stor jernskive, den ene større enn den andre. 5 skjæreblad er skrudd fast i radiale furer i ytre flaten av den store skiva. Denne flaten er konkav. 4 skjæreblad er festet likedan i den mindre skiva. Flaten på denne er plan. Foran den arbeidende flate på storskiva er et stativ for å føre stavemnet mot skiva. Ved å trå på en pedal klemmes stavemnet fast med kanten mot skiva i en vinkel som tilsvarer den stavkanten skal ha. Stativet dreies om en akse slik at stavemnet føres mot skiva. Staven blir høvlet slik at kantene blir skrådd og buet samtidig. Stativet kan justeres for forskjellige stavlengder. Et enkelt stativ foran den lille skiva støtter bunnfjøl, stampstavemner med mere under strykingen. Ingen klemmeanordning. Forskjellige underlag kan festes til stativet for å stryke skråkanten på stampstaver med mere. Midt på akselen mellom skivene er 2 drivhjul. Ei reim går herfra til drivakselen under taket. Det ene hjulet driver akselen, det andre er et frihjul... Når strykeskiva startes opp, står reima på frihjulet, den flyttes gradvis over til drivhjulet. Frihjulet tillater også å stoppe strykeskiva uten å stoppe drivakselen. 
BRUK: Høvle kantene på tønnestaver, bunnfjøl, stampstaver osv. Stavene til kar med buk strykes på den store skiva (konkav flate), bunnfjøl, staver til rette kar strykes på den lille skiva.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum

Strykeskive

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to