• BESKR: Rektangulært stativ av furu, tappet, og jern. På stativet en bedding hvor tønna ligger. Denne flyttes horisontalt ved å dreie på en flat jernstang på stativets ene langside. I stativet er festet en kraftig jernring, skrådd som et tønneband. Inn i denne ringen er et jernhjul hvorpå er festet høvler og kniver tilsvarende avretter (JFR: KM.00926), sneihøvel (JFR: KM.00912), rundhøvel (JFR: KM.00964) og kryssjern (JFR: KM.00901). Sneihøvelen og rundhøvelen har såler av jern. Via en eksentrisk akse føres disse en etter en mot enden og innsiden av høvelen. Hjulet med høvlene er forbundet med en aksel til et stort svinghjul. Akselen dreier i 2 lagre. Denne akselen er hul, inni den er en annen aksel som fører høvlene inn og ut. På utsiden av svinghjulet er et tannhjulsystem som er forbundet med denne indre aksel. På svinghjulets innside er en buet jernarm som støter mot en jernstang på stativet. Denne jernarm er forbundet til tannhjulsystemet slik at hver omdreining av svinghjulet driver tannhjulet et hakk videre og dermed høvlene. Hele enheten høvelhjul, aksel, svinghjul kan forflyttes horisontal ved hjelp av et håndtak på stativets forside. Maskinen drives av en elektrisk motor via ei gummireim om svinghjulet. Maskinen har tidligere vært handdrevet, og det er hull i svinghjulet, trolig etter handtak. 
BRUK: Til å rette av stavendene i tønna og til å skjære logg og kryss i tønna.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum
 • BESKR: Rektangulært stativ av furu, tappet, og jern. På stativet en bedding hvor tønna ligger. Denne flyttes horisontalt ved å dreie på en flat jernstang på stativets ene langside. I stativet er festet en kraftig jernring, skrådd som et tønneband. Inn i denne ringen er et jernhjul hvorpå er festet høvler og kniver tilsvarende avretter (JFR: KM.00926), sneihøvel (JFR: KM.00912), rundhøvel (JFR: KM.00964) og kryssjern (JFR: KM.00901). Sneihøvelen og rundhøvelen har såler av jern. Via en eksentrisk akse føres disse en etter en mot enden og innsiden av høvelen. Hjulet med høvlene er forbundet med en aksel til et stort svinghjul. Akselen dreier i 2 lagre. Denne akselen er hul, inni den er en annen aksel som fører høvlene inn og ut. På utsiden av svinghjulet er et tannhjulsystem som er forbundet med denne indre aksel. På svinghjulets innside er en buet jernarm som støter mot en jernstang på stativet. Denne jernarm er forbundet til tannhjulsystemet slik at hver omdreining av svinghjulet driver tannhjulet et hakk videre og dermed høvlene. Hele enheten høvelhjul, aksel, svinghjul kan forflyttes horisontal ved hjelp av et håndtak på stativets forside. Maskinen drives av en elektrisk motor via ei gummireim om svinghjulet. Maskinen har tidligere vært handdrevet, og det er hull i svinghjulet, trolig etter handtak. 
BRUK: Til å rette av stavendene i tønna og til å skjære logg og kryss i tønna.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum
 • BESKR: Rektangulært stativ av furu, tappet, og jern. På stativet en bedding hvor tønna ligger. Denne flyttes horisontalt ved å dreie på en flat jernstang på stativets ene langside. I stativet er festet en kraftig jernring, skrådd som et tønneband. Inn i denne ringen er et jernhjul hvorpå er festet høvler og kniver tilsvarende avretter (JFR: KM.00926), sneihøvel (JFR: KM.00912), rundhøvel (JFR: KM.00964) og kryssjern (JFR: KM.00901). Sneihøvelen og rundhøvelen har såler av jern. Via en eksentrisk akse føres disse en etter en mot enden og innsiden av høvelen. Hjulet med høvlene er forbundet med en aksel til et stort svinghjul. Akselen dreier i 2 lagre. Denne akselen er hul, inni den er en annen aksel som fører høvlene inn og ut. På utsiden av svinghjulet er et tannhjulsystem som er forbundet med denne indre aksel. På svinghjulets innside er en buet jernarm som støter mot en jernstang på stativet. Denne jernarm er forbundet til tannhjulsystemet slik at hver omdreining av svinghjulet driver tannhjulet et hakk videre og dermed høvlene. Hele enheten høvelhjul, aksel, svinghjul kan forflyttes horisontal ved hjelp av et håndtak på stativets forside. Maskinen drives av en elektrisk motor via ei gummireim om svinghjulet. Maskinen har tidligere vært handdrevet, og det er hull i svinghjulet, trolig etter handtak. 
BRUK: Til å rette av stavendene i tønna og til å skjære logg og kryss i tønna.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum
 • BESKR: Rektangulært stativ av furu, tappet, og jern. På stativet en bedding hvor tønna ligger. Denne flyttes horisontalt ved å dreie på en flat jernstang på stativets ene langside. I stativet er festet en kraftig jernring, skrådd som et tønneband. Inn i denne ringen er et jernhjul hvorpå er festet høvler og kniver tilsvarende avretter (JFR: KM.00926), sneihøvel (JFR: KM.00912), rundhøvel (JFR: KM.00964) og kryssjern (JFR: KM.00901). Sneihøvelen og rundhøvelen har såler av jern. Via en eksentrisk akse føres disse en etter en mot enden og innsiden av høvelen. Hjulet med høvlene er forbundet med en aksel til et stort svinghjul. Akselen dreier i 2 lagre. Denne akselen er hul, inni den er en annen aksel som fører høvlene inn og ut. På utsiden av svinghjulet er et tannhjulsystem som er forbundet med denne indre aksel. På svinghjulets innside er en buet jernarm som støter mot en jernstang på stativet. Denne jernarm er forbundet til tannhjulsystemet slik at hver omdreining av svinghjulet driver tannhjulet et hakk videre og dermed høvlene. Hele enheten høvelhjul, aksel, svinghjul kan forflyttes horisontal ved hjelp av et håndtak på stativets forside. Maskinen drives av en elektrisk motor via ei gummireim om svinghjulet. Maskinen har tidligere vært handdrevet, og det er hull i svinghjulet, trolig etter handtak. 
BRUK: Til å rette av stavendene i tønna og til å skjære logg og kryss i tønna.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum
 • BESKR: Rektangulært stativ av furu, tappet, og jern. På stativet en bedding hvor tønna ligger. Denne flyttes horisontalt ved å dreie på en flat jernstang på stativets ene langside. I stativet er festet en kraftig jernring, skrådd som et tønneband. Inn i denne ringen er et jernhjul hvorpå er festet høvler og kniver tilsvarende avretter (JFR: KM.00926), sneihøvel (JFR: KM.00912), rundhøvel (JFR: KM.00964) og kryssjern (JFR: KM.00901). Sneihøvelen og rundhøvelen har såler av jern. Via en eksentrisk akse føres disse en etter en mot enden og innsiden av høvelen. Hjulet med høvlene er forbundet med en aksel til et stort svinghjul. Akselen dreier i 2 lagre. Denne akselen er hul, inni den er en annen aksel som fører høvlene inn og ut. På utsiden av svinghjulet er et tannhjulsystem som er forbundet med denne indre aksel. På svinghjulets innside er en buet jernarm som støter mot en jernstang på stativet. Denne jernarm er forbundet til tannhjulsystemet slik at hver omdreining av svinghjulet driver tannhjulet et hakk videre og dermed høvlene. Hele enheten høvelhjul, aksel, svinghjul kan forflyttes horisontal ved hjelp av et håndtak på stativets forside. Maskinen drives av en elektrisk motor via ei gummireim om svinghjulet. Maskinen har tidligere vært handdrevet, og det er hull i svinghjulet, trolig etter handtak. 
BRUK: Til å rette av stavendene i tønna og til å skjære logg og kryss i tønna.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum
 • BESKR: Rektangulært stativ av furu, tappet, og jern. På stativet en bedding hvor tønna ligger. Denne flyttes horisontalt ved å dreie på en flat jernstang på stativets ene langside. I stativet er festet en kraftig jernring, skrådd som et tønneband. Inn i denne ringen er et jernhjul hvorpå er festet høvler og kniver tilsvarende avretter (JFR: KM.00926), sneihøvel (JFR: KM.00912), rundhøvel (JFR: KM.00964) og kryssjern (JFR: KM.00901). Sneihøvelen og rundhøvelen har såler av jern. Via en eksentrisk akse føres disse en etter en mot enden og innsiden av høvelen. Hjulet med høvlene er forbundet med en aksel til et stort svinghjul. Akselen dreier i 2 lagre. Denne akselen er hul, inni den er en annen aksel som fører høvlene inn og ut. På utsiden av svinghjulet er et tannhjulsystem som er forbundet med denne indre aksel. På svinghjulets innside er en buet jernarm som støter mot en jernstang på stativet. Denne jernarm er forbundet til tannhjulsystemet slik at hver omdreining av svinghjulet driver tannhjulet et hakk videre og dermed høvlene. Hele enheten høvelhjul, aksel, svinghjul kan forflyttes horisontal ved hjelp av et håndtak på stativets forside. Maskinen drives av en elektrisk motor via ei gummireim om svinghjulet. Maskinen har tidligere vært handdrevet, og det er hull i svinghjulet, trolig etter handtak. 
BRUK: Til å rette av stavendene i tønna og til å skjære logg og kryss i tønna.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum
 • BESKR: Rektangulært stativ av furu, tappet, og jern. På stativet en bedding hvor tønna ligger. Denne flyttes horisontalt ved å dreie på en flat jernstang på stativets ene langside. I stativet er festet en kraftig jernring, skrådd som et tønneband. Inn i denne ringen er et jernhjul hvorpå er festet høvler og kniver tilsvarende avretter (JFR: KM.00926), sneihøvel (JFR: KM.00912), rundhøvel (JFR: KM.00964) og kryssjern (JFR: KM.00901). Sneihøvelen og rundhøvelen har såler av jern. Via en eksentrisk akse føres disse en etter en mot enden og innsiden av høvelen. Hjulet med høvlene er forbundet med en aksel til et stort svinghjul. Akselen dreier i 2 lagre. Denne akselen er hul, inni den er en annen aksel som fører høvlene inn og ut. På utsiden av svinghjulet er et tannhjulsystem som er forbundet med denne indre aksel. På svinghjulets innside er en buet jernarm som støter mot en jernstang på stativet. Denne jernarm er forbundet til tannhjulsystemet slik at hver omdreining av svinghjulet driver tannhjulet et hakk videre og dermed høvlene. Hele enheten høvelhjul, aksel, svinghjul kan forflyttes horisontal ved hjelp av et håndtak på stativets forside. Maskinen drives av en elektrisk motor via ei gummireim om svinghjulet. Maskinen har tidligere vært handdrevet, og det er hull i svinghjulet, trolig etter handtak. 
BRUK: Til å rette av stavendene i tønna og til å skjære logg og kryss i tønna.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum

Kryssmaskin

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to