• BESKR: Maskinens kjerne er en støpejernskonstruksjon som alle maskindelene er festet til. Den har 4-kantet tverrsnitt nederst, forskjellige armer, utstikkere lenger oppover. To elektriske motorer, festet til motsatte sider av kjernen, driver maskinen. De arbeidende delene av maskinen er i rekkefølge: 2 tromler som mater stavemnene til knivene, roterende kniv som skjærer den ene flatsiden konveks, roterende kniv som skjærer den andre flatsiden konkav. Trommelen og konveks-kniven drives av motor nr. 1. Det går tre gummireimer fra motor nr. 1. 2 av disse driver konvekskniven. Den tredje reimen driver en utveksling bestående av 2 tannhjul og en kjetting som driver tromlene. Motor nr. 2 driver konkav-kniven via ei gummireim. En fjæret klemmeanordning av 2 stk. vinkeljern holder stavemnene beint mot matetromlene. Etter konkav-kniven er det en konkav trommel som holder stavemnet ned mot konkav-kniven. Denne har drivhjul til reim i enden, men er ikke motordrevet. Konvekskniven består av 4 kniver med konkav egg boltet til en aksel. Konkavkniven er en jerntrommel med rette sider. I 2 utsparinger parallelle med aksen er festet 2 kniver med konveks egg. Et hjul på siden av kjernen tillater å justere tykkelsen på den ferdige staven. Jernskjerm over konkav-kniven fører flis til siden og via en ? ned i underetasjen. Flis fra konvekskniven faller ned i underetasjen gjennom et hull under maskinen. En huntonittplate over motor nr. 2 er underlag for stavene når de kommer ut av maskinen. Herfra blir de stablet opp på en benk. En skjerm av blikk og furu er skrudd fast over tannhjulene og kjettingen som driver konvekskniven. En kasse av furu står løst på gulvet omkring drivreimene fra motor nr. 1.
BRUK: Skjærer stavemnene konkav og konveks på flatsidene.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum
 • BESKR: Maskinens kjerne er en støpejernskonstruksjon som alle maskindelene er festet til. Den har 4-kantet tverrsnitt nederst, forskjellige armer, utstikkere lenger oppover. To elektriske motorer, festet til motsatte sider av kjernen, driver maskinen. De arbeidende delene av maskinen er i rekkefølge: 2 tromler som mater stavemnene til knivene, roterende kniv som skjærer den ene flatsiden konveks, roterende kniv som skjærer den andre flatsiden konkav. Trommelen og konveks-kniven drives av motor nr. 1. Det går tre gummireimer fra motor nr. 1. 2 av disse driver konvekskniven. Den tredje reimen driver en utveksling bestående av 2 tannhjul og en kjetting som driver tromlene. Motor nr. 2 driver konkav-kniven via ei gummireim. En fjæret klemmeanordning av 2 stk. vinkeljern holder stavemnene beint mot matetromlene. Etter konkav-kniven er det en konkav trommel som holder stavemnet ned mot konkav-kniven. Denne har drivhjul til reim i enden, men er ikke motordrevet. Konvekskniven består av 4 kniver med konkav egg boltet til en aksel. Konkavkniven er en jerntrommel med rette sider. I 2 utsparinger parallelle med aksen er festet 2 kniver med konveks egg. Et hjul på siden av kjernen tillater å justere tykkelsen på den ferdige staven. Jernskjerm over konkav-kniven fører flis til siden og via en ? ned i underetasjen. Flis fra konvekskniven faller ned i underetasjen gjennom et hull under maskinen. En huntonittplate over motor nr. 2 er underlag for stavene når de kommer ut av maskinen. Herfra blir de stablet opp på en benk. En skjerm av blikk og furu er skrudd fast over tannhjulene og kjettingen som driver konvekskniven. En kasse av furu står løst på gulvet omkring drivreimene fra motor nr. 1.
BRUK: Skjærer stavemnene konkav og konveks på flatsidene.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum
 • BESKR: Maskinens kjerne er en støpejernskonstruksjon som alle maskindelene er festet til. Den har 4-kantet tverrsnitt nederst, forskjellige armer, utstikkere lenger oppover. To elektriske motorer, festet til motsatte sider av kjernen, driver maskinen. De arbeidende delene av maskinen er i rekkefølge: 2 tromler som mater stavemnene til knivene, roterende kniv som skjærer den ene flatsiden konveks, roterende kniv som skjærer den andre flatsiden konkav. Trommelen og konveks-kniven drives av motor nr. 1. Det går tre gummireimer fra motor nr. 1. 2 av disse driver konvekskniven. Den tredje reimen driver en utveksling bestående av 2 tannhjul og en kjetting som driver tromlene. Motor nr. 2 driver konkav-kniven via ei gummireim. En fjæret klemmeanordning av 2 stk. vinkeljern holder stavemnene beint mot matetromlene. Etter konkav-kniven er det en konkav trommel som holder stavemnet ned mot konkav-kniven. Denne har drivhjul til reim i enden, men er ikke motordrevet. Konvekskniven består av 4 kniver med konkav egg boltet til en aksel. Konkavkniven er en jerntrommel med rette sider. I 2 utsparinger parallelle med aksen er festet 2 kniver med konveks egg. Et hjul på siden av kjernen tillater å justere tykkelsen på den ferdige staven. Jernskjerm over konkav-kniven fører flis til siden og via en ? ned i underetasjen. Flis fra konvekskniven faller ned i underetasjen gjennom et hull under maskinen. En huntonittplate over motor nr. 2 er underlag for stavene når de kommer ut av maskinen. Herfra blir de stablet opp på en benk. En skjerm av blikk og furu er skrudd fast over tannhjulene og kjettingen som driver konvekskniven. En kasse av furu står løst på gulvet omkring drivreimene fra motor nr. 1.
BRUK: Skjærer stavemnene konkav og konveks på flatsidene.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum
 • BESKR: Maskinens kjerne er en støpejernskonstruksjon som alle maskindelene er festet til. Den har 4-kantet tverrsnitt nederst, forskjellige armer, utstikkere lenger oppover. To elektriske motorer, festet til motsatte sider av kjernen, driver maskinen. De arbeidende delene av maskinen er i rekkefølge: 2 tromler som mater stavemnene til knivene, roterende kniv som skjærer den ene flatsiden konveks, roterende kniv som skjærer den andre flatsiden konkav. Trommelen og konveks-kniven drives av motor nr. 1. Det går tre gummireimer fra motor nr. 1. 2 av disse driver konvekskniven. Den tredje reimen driver en utveksling bestående av 2 tannhjul og en kjetting som driver tromlene. Motor nr. 2 driver konkav-kniven via ei gummireim. En fjæret klemmeanordning av 2 stk. vinkeljern holder stavemnene beint mot matetromlene. Etter konkav-kniven er det en konkav trommel som holder stavemnet ned mot konkav-kniven. Denne har drivhjul til reim i enden, men er ikke motordrevet. Konvekskniven består av 4 kniver med konkav egg boltet til en aksel. Konkavkniven er en jerntrommel med rette sider. I 2 utsparinger parallelle med aksen er festet 2 kniver med konveks egg. Et hjul på siden av kjernen tillater å justere tykkelsen på den ferdige staven. Jernskjerm over konkav-kniven fører flis til siden og via en ? ned i underetasjen. Flis fra konvekskniven faller ned i underetasjen gjennom et hull under maskinen. En huntonittplate over motor nr. 2 er underlag for stavene når de kommer ut av maskinen. Herfra blir de stablet opp på en benk. En skjerm av blikk og furu er skrudd fast over tannhjulene og kjettingen som driver konvekskniven. En kasse av furu står løst på gulvet omkring drivreimene fra motor nr. 1.
BRUK: Skjærer stavemnene konkav og konveks på flatsidene.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum
 • BESKR: Maskinens kjerne er en støpejernskonstruksjon som alle maskindelene er festet til. Den har 4-kantet tverrsnitt nederst, forskjellige armer, utstikkere lenger oppover. To elektriske motorer, festet til motsatte sider av kjernen, driver maskinen. De arbeidende delene av maskinen er i rekkefølge: 2 tromler som mater stavemnene til knivene, roterende kniv som skjærer den ene flatsiden konveks, roterende kniv som skjærer den andre flatsiden konkav. Trommelen og konveks-kniven drives av motor nr. 1. Det går tre gummireimer fra motor nr. 1. 2 av disse driver konvekskniven. Den tredje reimen driver en utveksling bestående av 2 tannhjul og en kjetting som driver tromlene. Motor nr. 2 driver konkav-kniven via ei gummireim. En fjæret klemmeanordning av 2 stk. vinkeljern holder stavemnene beint mot matetromlene. Etter konkav-kniven er det en konkav trommel som holder stavemnet ned mot konkav-kniven. Denne har drivhjul til reim i enden, men er ikke motordrevet. Konvekskniven består av 4 kniver med konkav egg boltet til en aksel. Konkavkniven er en jerntrommel med rette sider. I 2 utsparinger parallelle med aksen er festet 2 kniver med konveks egg. Et hjul på siden av kjernen tillater å justere tykkelsen på den ferdige staven. Jernskjerm over konkav-kniven fører flis til siden og via en ? ned i underetasjen. Flis fra konvekskniven faller ned i underetasjen gjennom et hull under maskinen. En huntonittplate over motor nr. 2 er underlag for stavene når de kommer ut av maskinen. Herfra blir de stablet opp på en benk. En skjerm av blikk og furu er skrudd fast over tannhjulene og kjettingen som driver konvekskniven. En kasse av furu står løst på gulvet omkring drivreimene fra motor nr. 1.
BRUK: Skjærer stavemnene konkav og konveks på flatsidene.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum
 • BESKR: Maskinens kjerne er en støpejernskonstruksjon som alle maskindelene er festet til. Den har 4-kantet tverrsnitt nederst, forskjellige armer, utstikkere lenger oppover. To elektriske motorer, festet til motsatte sider av kjernen, driver maskinen. De arbeidende delene av maskinen er i rekkefølge: 2 tromler som mater stavemnene til knivene, roterende kniv som skjærer den ene flatsiden konveks, roterende kniv som skjærer den andre flatsiden konkav. Trommelen og konveks-kniven drives av motor nr. 1. Det går tre gummireimer fra motor nr. 1. 2 av disse driver konvekskniven. Den tredje reimen driver en utveksling bestående av 2 tannhjul og en kjetting som driver tromlene. Motor nr. 2 driver konkav-kniven via ei gummireim. En fjæret klemmeanordning av 2 stk. vinkeljern holder stavemnene beint mot matetromlene. Etter konkav-kniven er det en konkav trommel som holder stavemnet ned mot konkav-kniven. Denne har drivhjul til reim i enden, men er ikke motordrevet. Konvekskniven består av 4 kniver med konkav egg boltet til en aksel. Konkavkniven er en jerntrommel med rette sider. I 2 utsparinger parallelle med aksen er festet 2 kniver med konveks egg. Et hjul på siden av kjernen tillater å justere tykkelsen på den ferdige staven. Jernskjerm over konkav-kniven fører flis til siden og via en ? ned i underetasjen. Flis fra konvekskniven faller ned i underetasjen gjennom et hull under maskinen. En huntonittplate over motor nr. 2 er underlag for stavene når de kommer ut av maskinen. Herfra blir de stablet opp på en benk. En skjerm av blikk og furu er skrudd fast over tannhjulene og kjettingen som driver konvekskniven. En kasse av furu står løst på gulvet omkring drivreimene fra motor nr. 1.
BRUK: Skjærer stavemnene konkav og konveks på flatsidene.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum
 • BESKR: Maskinens kjerne er en støpejernskonstruksjon som alle maskindelene er festet til. Den har 4-kantet tverrsnitt nederst, forskjellige armer, utstikkere lenger oppover. To elektriske motorer, festet til motsatte sider av kjernen, driver maskinen. De arbeidende delene av maskinen er i rekkefølge: 2 tromler som mater stavemnene til knivene, roterende kniv som skjærer den ene flatsiden konveks, roterende kniv som skjærer den andre flatsiden konkav. Trommelen og konveks-kniven drives av motor nr. 1. Det går tre gummireimer fra motor nr. 1. 2 av disse driver konvekskniven. Den tredje reimen driver en utveksling bestående av 2 tannhjul og en kjetting som driver tromlene. Motor nr. 2 driver konkav-kniven via ei gummireim. En fjæret klemmeanordning av 2 stk. vinkeljern holder stavemnene beint mot matetromlene. Etter konkav-kniven er det en konkav trommel som holder stavemnet ned mot konkav-kniven. Denne har drivhjul til reim i enden, men er ikke motordrevet. Konvekskniven består av 4 kniver med konkav egg boltet til en aksel. Konkavkniven er en jerntrommel med rette sider. I 2 utsparinger parallelle med aksen er festet 2 kniver med konveks egg. Et hjul på siden av kjernen tillater å justere tykkelsen på den ferdige staven. Jernskjerm over konkav-kniven fører flis til siden og via en ? ned i underetasjen. Flis fra konvekskniven faller ned i underetasjen gjennom et hull under maskinen. En huntonittplate over motor nr. 2 er underlag for stavene når de kommer ut av maskinen. Herfra blir de stablet opp på en benk. En skjerm av blikk og furu er skrudd fast over tannhjulene og kjettingen som driver konvekskniven. En kasse av furu står løst på gulvet omkring drivreimene fra motor nr. 1.
BRUK: Skjærer stavemnene konkav og konveks på flatsidene.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum
 • BESKR: Maskinens kjerne er en støpejernskonstruksjon som alle maskindelene er festet til. Den har 4-kantet tverrsnitt nederst, forskjellige armer, utstikkere lenger oppover. To elektriske motorer, festet til motsatte sider av kjernen, driver maskinen. De arbeidende delene av maskinen er i rekkefølge: 2 tromler som mater stavemnene til knivene, roterende kniv som skjærer den ene flatsiden konveks, roterende kniv som skjærer den andre flatsiden konkav. Trommelen og konveks-kniven drives av motor nr. 1. Det går tre gummireimer fra motor nr. 1. 2 av disse driver konvekskniven. Den tredje reimen driver en utveksling bestående av 2 tannhjul og en kjetting som driver tromlene. Motor nr. 2 driver konkav-kniven via ei gummireim. En fjæret klemmeanordning av 2 stk. vinkeljern holder stavemnene beint mot matetromlene. Etter konkav-kniven er det en konkav trommel som holder stavemnet ned mot konkav-kniven. Denne har drivhjul til reim i enden, men er ikke motordrevet. Konvekskniven består av 4 kniver med konkav egg boltet til en aksel. Konkavkniven er en jerntrommel med rette sider. I 2 utsparinger parallelle med aksen er festet 2 kniver med konveks egg. Et hjul på siden av kjernen tillater å justere tykkelsen på den ferdige staven. Jernskjerm over konkav-kniven fører flis til siden og via en ? ned i underetasjen. Flis fra konvekskniven faller ned i underetasjen gjennom et hull under maskinen. En huntonittplate over motor nr. 2 er underlag for stavene når de kommer ut av maskinen. Herfra blir de stablet opp på en benk. En skjerm av blikk og furu er skrudd fast over tannhjulene og kjettingen som driver konvekskniven. En kasse av furu står løst på gulvet omkring drivreimene fra motor nr. 1.
BRUK: Skjærer stavemnene konkav og konveks på flatsidene.
  Photo: Ryther, Stein / Stiftelsen Nordmøre Museum

Profilmaskin

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to