• Skråg / hud: 
Nordlandsbåten har lett og slankt skrog. Båten er en 18 fot, klinkebygget trebåt, som også benevnt som en 3-romsbåt. Skroget/huden består av 4 bord, kjølbord, botnbord pluss 2 rembord. Derpå kommer ripebordet med skvettripe/snerting. Båten kalles derfor også en 4-bordsbåt. I overkant av ripebordet, er langisen/fenderlisten strukket fra stevn til stevn. Langisen er buet opp i baugen, og festet i stevnen, høyere oppe enn alle andre bord. 
Langs innsiden, øverst på skvettripa, er det en ripeforing/tollegang. Denne er gradert/høvlet ned til null, og slutter midt over fram- og akterskott. 
Spanter:
Båten har 4 spanter, pluss 3 tynnere band, en i framskott og to i akterskott. Vi velger å bruke ordet spante, fremfor tverrstiver/skottband, fordi ordet spante er brukt i vårt område. Spantedelene er skjøtt sammen med treplugger.
Stavn:
Fremstevn har skaring mot fremlot. Akterstevnet går rett på kjølen uten baklot. Langise, lyrodder og krysstokk er felt harmonisk sammen mot stavn. Fremstevnen toppes med en krysstokk og det er lyrodder i både akter- og framstevn. 
Lyrodder starter fra øvremma (slaget), og spisser seg langs stevnen mot stevntoppene. 
Det er en fortøyningspullert på hver side i baugen, ca. 56 cm fra forstevnen, 56 og 53 cm lange, ca. 25 cm stikker over ripa. To av toftene (3. og 4. fra akter) er festet med tofteknekter, disse er med på å stabilisere båtens skrog. 
Sei og mast:
Båten (utstilt) er rigget med mast og to seil, sneseil og fokk av hvit bomull. Det er et kraftig bete/en tverrstokk i bunnen, som feste for masten. 
Masten har fire ringer av bambus, ca. 15 cm i diameter. til feste for seil, en mangler og er erstattet med en snor rundt masta. Om masta er det festet en gaffel «bom» på toppen av seilet, som står på skrått opp- og akterover for slik å få større seilareal. Høyden på sneseilet er 350 cm på det høyeste og 195 cm på den laveste siden. Bredda er ca. 150 cm oppe og 215 cm langs nedre kant. Fokken er trekantet, 195 cm høy og bred. Skrålengden er ca. 235 cm. Sneseilet har 9 maljer oppe og 5 ned langs masta. Hvert hjørne er forsterket. med en galvanisert "malje / ring" og to messingmaljer ved siden. Fokken har 9 maljer og en stor galvanisert "malje / ring" i hvert hjørne.
  Photo: Ukjent / RiddoDuottarMuseat
 • Skråg / hud: 
Nordlandsbåten har lett og slankt skrog. Båten er en 18 fot, klinkebygget trebåt, som også benevnt som en 3-romsbåt. Skroget/huden består av 4 bord, kjølbord, botnbord pluss 2 rembord. Derpå kommer ripebordet med skvettripe/snerting. Båten kalles derfor også en 4-bordsbåt. I overkant av ripebordet, er langisen/fenderlisten strukket fra stevn til stevn. Langisen er buet opp i baugen, og festet i stevnen, høyere oppe enn alle andre bord. 
Langs innsiden, øverst på skvettripa, er det en ripeforing/tollegang. Denne er gradert/høvlet ned til null, og slutter midt over fram- og akterskott. 
Spanter:
Båten har 4 spanter, pluss 3 tynnere band, en i framskott og to i akterskott. Vi velger å bruke ordet spante, fremfor tverrstiver/skottband, fordi ordet spante er brukt i vårt område. Spantedelene er skjøtt sammen med treplugger.
Stavn:
Fremstevn har skaring mot fremlot. Akterstevnet går rett på kjølen uten baklot. Langise, lyrodder og krysstokk er felt harmonisk sammen mot stavn. Fremstevnen toppes med en krysstokk og det er lyrodder i både akter- og framstevn. 
Lyrodder starter fra øvremma (slaget), og spisser seg langs stevnen mot stevntoppene. 
Det er en fortøyningspullert på hver side i baugen, ca. 56 cm fra forstevnen, 56 og 53 cm lange, ca. 25 cm stikker over ripa. To av toftene (3. og 4. fra akter) er festet med tofteknekter, disse er med på å stabilisere båtens skrog. 
Sei og mast:
Båten (utstilt) er rigget med mast og to seil, sneseil og fokk av hvit bomull. Det er et kraftig bete/en tverrstokk i bunnen, som feste for masten. 
Masten har fire ringer av bambus, ca. 15 cm i diameter. til feste for seil, en mangler og er erstattet med en snor rundt masta. Om masta er det festet en gaffel «bom» på toppen av seilet, som står på skrått opp- og akterover for slik å få større seilareal. Høyden på sneseilet er 350 cm på det høyeste og 195 cm på den laveste siden. Bredda er ca. 150 cm oppe og 215 cm langs nedre kant. Fokken er trekantet, 195 cm høy og bred. Skrålengden er ca. 235 cm. Sneseilet har 9 maljer oppe og 5 ned langs masta. Hvert hjørne er forsterket. med en galvanisert "malje / ring" og to messingmaljer ved siden. Fokken har 9 maljer og en stor galvanisert "malje / ring" i hvert hjørne.
  Photo: Mathisen, Elin I. / RiddoDuottarMuseat
 • Skråg / hud: 
Nordlandsbåten har lett og slankt skrog. Båten er en 18 fot, klinkebygget trebåt, som også benevnt som en 3-romsbåt. Skroget/huden består av 4 bord, kjølbord, botnbord pluss 2 rembord. Derpå kommer ripebordet med skvettripe/snerting. Båten kalles derfor også en 4-bordsbåt. I overkant av ripebordet, er langisen/fenderlisten strukket fra stevn til stevn. Langisen er buet opp i baugen, og festet i stevnen, høyere oppe enn alle andre bord. 
Langs innsiden, øverst på skvettripa, er det en ripeforing/tollegang. Denne er gradert/høvlet ned til null, og slutter midt over fram- og akterskott. 
Spanter:
Båten har 4 spanter, pluss 3 tynnere band, en i framskott og to i akterskott. Vi velger å bruke ordet spante, fremfor tverrstiver/skottband, fordi ordet spante er brukt i vårt område. Spantedelene er skjøtt sammen med treplugger.
Stavn:
Fremstevn har skaring mot fremlot. Akterstevnet går rett på kjølen uten baklot. Langise, lyrodder og krysstokk er felt harmonisk sammen mot stavn. Fremstevnen toppes med en krysstokk og det er lyrodder i både akter- og framstevn. 
Lyrodder starter fra øvremma (slaget), og spisser seg langs stevnen mot stevntoppene. 
Det er en fortøyningspullert på hver side i baugen, ca. 56 cm fra forstevnen, 56 og 53 cm lange, ca. 25 cm stikker over ripa. To av toftene (3. og 4. fra akter) er festet med tofteknekter, disse er med på å stabilisere båtens skrog. 
Sei og mast:
Båten (utstilt) er rigget med mast og to seil, sneseil og fokk av hvit bomull. Det er et kraftig bete/en tverrstokk i bunnen, som feste for masten. 
Masten har fire ringer av bambus, ca. 15 cm i diameter. til feste for seil, en mangler og er erstattet med en snor rundt masta. Om masta er det festet en gaffel «bom» på toppen av seilet, som står på skrått opp- og akterover for slik å få større seilareal. Høyden på sneseilet er 350 cm på det høyeste og 195 cm på den laveste siden. Bredda er ca. 150 cm oppe og 215 cm langs nedre kant. Fokken er trekantet, 195 cm høy og bred. Skrålengden er ca. 235 cm. Sneseilet har 9 maljer oppe og 5 ned langs masta. Hvert hjørne er forsterket. med en galvanisert "malje / ring" og to messingmaljer ved siden. Fokken har 9 maljer og en stor galvanisert "malje / ring" i hvert hjørne.
  Photo: RiddoDuottarMuseat
 • Skråg / hud: 
Nordlandsbåten har lett og slankt skrog. Båten er en 18 fot, klinkebygget trebåt, som også benevnt som en 3-romsbåt. Skroget/huden består av 4 bord, kjølbord, botnbord pluss 2 rembord. Derpå kommer ripebordet med skvettripe/snerting. Båten kalles derfor også en 4-bordsbåt. I overkant av ripebordet, er langisen/fenderlisten strukket fra stevn til stevn. Langisen er buet opp i baugen, og festet i stevnen, høyere oppe enn alle andre bord. 
Langs innsiden, øverst på skvettripa, er det en ripeforing/tollegang. Denne er gradert/høvlet ned til null, og slutter midt over fram- og akterskott. 
Spanter:
Båten har 4 spanter, pluss 3 tynnere band, en i framskott og to i akterskott. Vi velger å bruke ordet spante, fremfor tverrstiver/skottband, fordi ordet spante er brukt i vårt område. Spantedelene er skjøtt sammen med treplugger.
Stavn:
Fremstevn har skaring mot fremlot. Akterstevnet går rett på kjølen uten baklot. Langise, lyrodder og krysstokk er felt harmonisk sammen mot stavn. Fremstevnen toppes med en krysstokk og det er lyrodder i både akter- og framstevn. 
Lyrodder starter fra øvremma (slaget), og spisser seg langs stevnen mot stevntoppene. 
Det er en fortøyningspullert på hver side i baugen, ca. 56 cm fra forstevnen, 56 og 53 cm lange, ca. 25 cm stikker over ripa. To av toftene (3. og 4. fra akter) er festet med tofteknekter, disse er med på å stabilisere båtens skrog. 
Sei og mast:
Båten (utstilt) er rigget med mast og to seil, sneseil og fokk av hvit bomull. Det er et kraftig bete/en tverrstokk i bunnen, som feste for masten. 
Masten har fire ringer av bambus, ca. 15 cm i diameter. til feste for seil, en mangler og er erstattet med en snor rundt masta. Om masta er det festet en gaffel «bom» på toppen av seilet, som står på skrått opp- og akterover for slik å få større seilareal. Høyden på sneseilet er 350 cm på det høyeste og 195 cm på den laveste siden. Bredda er ca. 150 cm oppe og 215 cm langs nedre kant. Fokken er trekantet, 195 cm høy og bred. Skrålengden er ca. 235 cm. Sneseilet har 9 maljer oppe og 5 ned langs masta. Hvert hjørne er forsterket. med en galvanisert "malje / ring" og to messingmaljer ved siden. Fokken har 9 maljer og en stor galvanisert "malje / ring" i hvert hjørne.
  Photo: Mathisen, Elin I. / RiddoDuottarMuseat
 • Skråg / hud: 
Nordlandsbåten har lett og slankt skrog. Båten er en 18 fot, klinkebygget trebåt, som også benevnt som en 3-romsbåt. Skroget/huden består av 4 bord, kjølbord, botnbord pluss 2 rembord. Derpå kommer ripebordet med skvettripe/snerting. Båten kalles derfor også en 4-bordsbåt. I overkant av ripebordet, er langisen/fenderlisten strukket fra stevn til stevn. Langisen er buet opp i baugen, og festet i stevnen, høyere oppe enn alle andre bord. 
Langs innsiden, øverst på skvettripa, er det en ripeforing/tollegang. Denne er gradert/høvlet ned til null, og slutter midt over fram- og akterskott. 
Spanter:
Båten har 4 spanter, pluss 3 tynnere band, en i framskott og to i akterskott. Vi velger å bruke ordet spante, fremfor tverrstiver/skottband, fordi ordet spante er brukt i vårt område. Spantedelene er skjøtt sammen med treplugger.
Stavn:
Fremstevn har skaring mot fremlot. Akterstevnet går rett på kjølen uten baklot. Langise, lyrodder og krysstokk er felt harmonisk sammen mot stavn. Fremstevnen toppes med en krysstokk og det er lyrodder i både akter- og framstevn. 
Lyrodder starter fra øvremma (slaget), og spisser seg langs stevnen mot stevntoppene. 
Det er en fortøyningspullert på hver side i baugen, ca. 56 cm fra forstevnen, 56 og 53 cm lange, ca. 25 cm stikker over ripa. To av toftene (3. og 4. fra akter) er festet med tofteknekter, disse er med på å stabilisere båtens skrog. 
Sei og mast:
Båten (utstilt) er rigget med mast og to seil, sneseil og fokk av hvit bomull. Det er et kraftig bete/en tverrstokk i bunnen, som feste for masten. 
Masten har fire ringer av bambus, ca. 15 cm i diameter. til feste for seil, en mangler og er erstattet med en snor rundt masta. Om masta er det festet en gaffel «bom» på toppen av seilet, som står på skrått opp- og akterover for slik å få større seilareal. Høyden på sneseilet er 350 cm på det høyeste og 195 cm på den laveste siden. Bredda er ca. 150 cm oppe og 215 cm langs nedre kant. Fokken er trekantet, 195 cm høy og bred. Skrålengden er ca. 235 cm. Sneseilet har 9 maljer oppe og 5 ned langs masta. Hvert hjørne er forsterket. med en galvanisert "malje / ring" og to messingmaljer ved siden. Fokken har 9 maljer og en stor galvanisert "malje / ring" i hvert hjørne.
  Photo: Mathisen, Elin I. / RiddoDuottarMuseat

Fanas

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to