• Album "Till Veidirektør Andreas Baalsrud, Fr. A.S.W. Odelberg, Gustavsberg, Sverige. Oslo 4 feb 1933. Försök: Tiärinbränkt grusbana. 1932". Informasjon til bildene er skrevet for hånd. Innholdet i albumet viser tjærebehandling av veger i Sverige. Ref. til tre artikler i "Meddelelser av Veidirektøren", Nr. 11-November 1933. "Om tjærebehandling av veier, særlig med henblikk på den nye svenske metode," av avdelingsingeniør Axel Keim, side 163. "Billige veidekker. Beretning om en studietur til Sverige og Danmark", av ingeniør Th. Resen-Fellie, side 168. Og på samme side fortsetter artkkelen "Tjærebehandling av veier i Sverige", som er omtalt fra dette album. En ny metode for tjærebehandling av svenske grusveger er kort beskrevet I "Meddelelser fra Veidirektøren", Nr. 8-August 1932, side 130, og som knyttes til de andre artiklene. Se vedlegg i nedlastinger.
  Photo: Odelberg, A.S.W. / Norsk vegmuseum
 • Album "Till Veidirektør Andreas Baalsrud, Fr. A.S.W. Odelberg, Gustavsberg, Sverige. Oslo 4 feb 1933. Försök: Tiärinbränkt grusbana. 1932". Informasjon til bildene er skrevet for hånd. Innholdet i albumet viser tjærebehandling av veger i Sverige. Ref. til tre artikler i "Meddelelser av Veidirektøren", Nr. 11-November 1933. "Om tjærebehandling av veier, særlig med henblikk på den nye svenske metode," av avdelingsingeniør Axel Keim, side 163. "Billige veidekker. Beretning om en studietur til Sverige og Danmark", av ingeniør Th. Resen-Fellie, side 168. Og på samme side fortsetter artkkelen "Tjærebehandling av veier i Sverige", som er omtalt fra dette album. En ny metode for tjærebehandling av svenske grusveger er kort beskrevet I "Meddelelser fra Veidirektøren", Nr. 8-August 1932, side 130, og som knyttes til de andre artiklene. Se vedlegg i nedlastinger.
  Photo: Odelberg, A.S.W. / Norsk vegmuseum
 • Album "Till Veidirektør Andreas Baalsrud, Fr. A.S.W. Odelberg, Gustavsberg, Sverige. Oslo 4 feb 1933. Försök: Tiärinbränkt grusbana. 1932". Informasjon til bildene er skrevet for hånd. Innholdet i albumet viser tjærebehandling av veger i Sverige. Ref. til tre artikler i "Meddelelser av Veidirektøren", Nr. 11-November 1933. "Om tjærebehandling av veier, særlig med henblikk på den nye svenske metode," av avdelingsingeniør Axel Keim, side 163. "Billige veidekker. Beretning om en studietur til Sverige og Danmark", av ingeniør Th. Resen-Fellie, side 168. Og på samme side fortsetter artkkelen "Tjærebehandling av veier i Sverige", som er omtalt fra dette album. En ny metode for tjærebehandling av svenske grusveger er kort beskrevet I "Meddelelser fra Veidirektøren", Nr. 8-August 1932, side 130, og som knyttes til de andre artiklene. Se vedlegg i nedlastinger.
  Photo: Odelberg, A.S.W. / Norsk vegmuseum
 • Album "Till Veidirektør Andreas Baalsrud, Fr. A.S.W. Odelberg, Gustavsberg, Sverige. Oslo 4 feb 1933. Försök: Tiärinbränkt grusbana. 1932". Informasjon til bildene er skrevet for hånd. Innholdet i albumet viser tjærebehandling av veger i Sverige. Ref. til tre artikler i "Meddelelser av Veidirektøren", Nr. 11-November 1933. "Om tjærebehandling av veier, særlig med henblikk på den nye svenske metode," av avdelingsingeniør Axel Keim, side 163. "Billige veidekker. Beretning om en studietur til Sverige og Danmark", av ingeniør Th. Resen-Fellie, side 168. Og på samme side fortsetter artkkelen "Tjærebehandling av veier i Sverige", som er omtalt fra dette album. En ny metode for tjærebehandling av svenske grusveger er kort beskrevet I "Meddelelser fra Veidirektøren", Nr. 8-August 1932, side 130, og som knyttes til de andre artiklene. Se vedlegg i nedlastinger.
  Photo: Odelberg, A.S.W. / Norsk vegmuseum
 • Album "Till Veidirektør Andreas Baalsrud, Fr. A.S.W. Odelberg, Gustavsberg, Sverige. Oslo 4 feb 1933. Försök: Tiärinbränkt grusbana. 1932". Informasjon til bildene er skrevet for hånd. Innholdet i albumet viser tjærebehandling av veger i Sverige. Ref. til tre artikler i "Meddelelser av Veidirektøren", Nr. 11-November 1933. "Om tjærebehandling av veier, særlig med henblikk på den nye svenske metode," av avdelingsingeniør Axel Keim, side 163. "Billige veidekker. Beretning om en studietur til Sverige og Danmark", av ingeniør Th. Resen-Fellie, side 168. Og på samme side fortsetter artkkelen "Tjærebehandling av veier i Sverige", som er omtalt fra dette album. En ny metode for tjærebehandling av svenske grusveger er kort beskrevet I "Meddelelser fra Veidirektøren", Nr. 8-August 1932, side 130, og som knyttes til de andre artiklene. Se vedlegg i nedlastinger.
  Photo: Odelberg, A.S.W. / Norsk vegmuseum
 • Album "Till Veidirektør Andreas Baalsrud, Fr. A.S.W. Odelberg, Gustavsberg, Sverige. Oslo 4 feb 1933. Försök: Tiärinbränkt grusbana. 1932". Informasjon til bildene er skrevet for hånd. Innholdet i albumet viser tjærebehandling av veger i Sverige. Ref. til tre artikler i "Meddelelser av Veidirektøren", Nr. 11-November 1933. "Om tjærebehandling av veier, særlig med henblikk på den nye svenske metode," av avdelingsingeniør Axel Keim, side 163. "Billige veidekker. Beretning om en studietur til Sverige og Danmark", av ingeniør Th. Resen-Fellie, side 168. Og på samme side fortsetter artkkelen "Tjærebehandling av veier i Sverige", som er omtalt fra dette album. En ny metode for tjærebehandling av svenske grusveger er kort beskrevet I "Meddelelser fra Veidirektøren", Nr. 8-August 1932, side 130, og som knyttes til de andre artiklene. Se vedlegg i nedlastinger.
  Photo: Odelberg, A.S.W. / Norsk vegmuseum
 • Album "Till Veidirektør Andreas Baalsrud, Fr. A.S.W. Odelberg, Gustavsberg, Sverige. Oslo 4 feb 1933. Försök: Tiärinbränkt grusbana. 1932". Informasjon til bildene er skrevet for hånd. Innholdet i albumet viser tjærebehandling av veger i Sverige. Ref. til tre artikler i "Meddelelser av Veidirektøren", Nr. 11-November 1933. "Om tjærebehandling av veier, særlig med henblikk på den nye svenske metode," av avdelingsingeniør Axel Keim, side 163. "Billige veidekker. Beretning om en studietur til Sverige og Danmark", av ingeniør Th. Resen-Fellie, side 168. Og på samme side fortsetter artkkelen "Tjærebehandling av veier i Sverige", som er omtalt fra dette album. En ny metode for tjærebehandling av svenske grusveger er kort beskrevet I "Meddelelser fra Veidirektøren", Nr. 8-August 1932, side 130, og som knyttes til de andre artiklene. Se vedlegg i nedlastinger.
  Photo: Odelberg, A.S.W. / Norsk vegmuseum
 • Album "Till Veidirektør Andreas Baalsrud, Fr. A.S.W. Odelberg, Gustavsberg, Sverige. Oslo 4 feb 1933. Försök: Tiärinbränkt grusbana. 1932". Informasjon til bildene er skrevet for hånd. Innholdet i albumet viser tjærebehandling av veger i Sverige. Ref. til tre artikler i "Meddelelser av Veidirektøren", Nr. 11-November 1933. "Om tjærebehandling av veier, særlig med henblikk på den nye svenske metode," av avdelingsingeniør Axel Keim, side 163. "Billige veidekker. Beretning om en studietur til Sverige og Danmark", av ingeniør Th. Resen-Fellie, side 168. Og på samme side fortsetter artkkelen "Tjærebehandling av veier i Sverige", som er omtalt fra dette album. En ny metode for tjærebehandling av svenske grusveger er kort beskrevet I "Meddelelser fra Veidirektøren", Nr. 8-August 1932, side 130, og som knyttes til de andre artiklene. Se vedlegg i nedlastinger.
  Photo: Odelberg, A.S.W. / Norsk vegmuseum
 • Album "Till Veidirektør Andreas Baalsrud, Fr. A.S.W. Odelberg, Gustavsberg, Sverige. Oslo 4 feb 1933. Försök: Tiärinbränkt grusbana. 1932". Informasjon til bildene er skrevet for hånd. Innholdet i albumet viser tjærebehandling av veger i Sverige. Ref. til tre artikler i "Meddelelser av Veidirektøren", Nr. 11-November 1933. "Om tjærebehandling av veier, særlig med henblikk på den nye svenske metode," av avdelingsingeniør Axel Keim, side 163. "Billige veidekker. Beretning om en studietur til Sverige og Danmark", av ingeniør Th. Resen-Fellie, side 168. Og på samme side fortsetter artkkelen "Tjærebehandling av veier i Sverige", som er omtalt fra dette album. En ny metode for tjærebehandling av svenske grusveger er kort beskrevet I "Meddelelser fra Veidirektøren", Nr. 8-August 1932, side 130, og som knyttes til de andre artiklene. Se vedlegg i nedlastinger.
  Photo: Odelberg, A.S.W. / Norsk vegmuseum
 • Album "Till Veidirektør Andreas Baalsrud, Fr. A.S.W. Odelberg, Gustavsberg, Sverige. Oslo 4 feb 1933. Försök: Tiärinbränkt grusbana. 1932". Informasjon til bildene er skrevet for hånd. Innholdet i albumet viser tjærebehandling av veger i Sverige. Ref. til tre artikler i "Meddelelser av Veidirektøren", Nr. 11-November 1933. "Om tjærebehandling av veier, særlig med henblikk på den nye svenske metode," av avdelingsingeniør Axel Keim, side 163. "Billige veidekker. Beretning om en studietur til Sverige og Danmark", av ingeniør Th. Resen-Fellie, side 168. Og på samme side fortsetter artkkelen "Tjærebehandling av veier i Sverige", som er omtalt fra dette album. En ny metode for tjærebehandling av svenske grusveger er kort beskrevet I "Meddelelser fra Veidirektøren", Nr. 8-August 1932, side 130, og som knyttes til de andre artiklene. Se vedlegg i nedlastinger.
  Photo: Odelberg, A.S.W. / Norsk vegmuseum
 • Album "Till Veidirektør Andreas Baalsrud, Fr. A.S.W. Odelberg, Gustavsberg, Sverige. Oslo 4 feb 1933. Försök: Tiärinbränkt grusbana. 1932". Informasjon til bildene er skrevet for hånd. Innholdet i albumet viser tjærebehandling av veger i Sverige. Ref. til tre artikler i "Meddelelser av Veidirektøren", Nr. 11-November 1933. "Om tjærebehandling av veier, særlig med henblikk på den nye svenske metode," av avdelingsingeniør Axel Keim, side 163. "Billige veidekker. Beretning om en studietur til Sverige og Danmark", av ingeniør Th. Resen-Fellie, side 168. Og på samme side fortsetter artkkelen "Tjærebehandling av veier i Sverige", som er omtalt fra dette album. En ny metode for tjærebehandling av svenske grusveger er kort beskrevet I "Meddelelser fra Veidirektøren", Nr. 8-August 1932, side 130, og som knyttes til de andre artiklene. Se vedlegg i nedlastinger.
  Photo: Odelberg, A.S.W. / Norsk vegmuseum
 • Album "Till Veidirektør Andreas Baalsrud, Fr. A.S.W. Odelberg, Gustavsberg, Sverige. Oslo 4 feb 1933. Försök: Tiärinbränkt grusbana. 1932". Informasjon til bildene er skrevet for hånd. Innholdet i albumet viser tjærebehandling av veger i Sverige. Ref. til tre artikler i "Meddelelser av Veidirektøren", Nr. 11-November 1933. "Om tjærebehandling av veier, særlig med henblikk på den nye svenske metode," av avdelingsingeniør Axel Keim, side 163. "Billige veidekker. Beretning om en studietur til Sverige og Danmark", av ingeniør Th. Resen-Fellie, side 168. Og på samme side fortsetter artkkelen "Tjærebehandling av veier i Sverige", som er omtalt fra dette album. En ny metode for tjærebehandling av svenske grusveger er kort beskrevet I "Meddelelser fra Veidirektøren", Nr. 8-August 1932, side 130, og som knyttes til de andre artiklene. Se vedlegg i nedlastinger.
  Photo: Odelberg, A.S.W. / Norsk vegmuseum
 • Album "Till Veidirektør Andreas Baalsrud, Fr. A.S.W. Odelberg, Gustavsberg, Sverige. Oslo 4 feb 1933. Försök: Tiärinbränkt grusbana. 1932". Informasjon til bildene er skrevet for hånd. Innholdet i albumet viser tjærebehandling av veger i Sverige. Ref. til tre artikler i "Meddelelser av Veidirektøren", Nr. 11-November 1933. "Om tjærebehandling av veier, særlig med henblikk på den nye svenske metode," av avdelingsingeniør Axel Keim, side 163. "Billige veidekker. Beretning om en studietur til Sverige og Danmark", av ingeniør Th. Resen-Fellie, side 168. Og på samme side fortsetter artkkelen "Tjærebehandling av veier i Sverige", som er omtalt fra dette album. En ny metode for tjærebehandling av svenske grusveger er kort beskrevet I "Meddelelser fra Veidirektøren", Nr. 8-August 1932, side 130, og som knyttes til de andre artiklene. Se vedlegg i nedlastinger.
  Photo: Odelberg, A.S.W. / Norsk vegmuseum
 • Album "Till Veidirektør Andreas Baalsrud, Fr. A.S.W. Odelberg, Gustavsberg, Sverige. Oslo 4 feb 1933. Försök: Tiärinbränkt grusbana. 1932". Informasjon til bildene er skrevet for hånd. Innholdet i albumet viser tjærebehandling av veger i Sverige. Ref. til tre artikler i "Meddelelser av Veidirektøren", Nr. 11-November 1933. "Om tjærebehandling av veier, særlig med henblikk på den nye svenske metode," av avdelingsingeniør Axel Keim, side 163. "Billige veidekker. Beretning om en studietur til Sverige og Danmark", av ingeniør Th. Resen-Fellie, side 168. Og på samme side fortsetter artkkelen "Tjærebehandling av veier i Sverige", som er omtalt fra dette album. En ny metode for tjærebehandling av svenske grusveger er kort beskrevet I "Meddelelser fra Veidirektøren", Nr. 8-August 1932, side 130, og som knyttes til de andre artiklene. Se vedlegg i nedlastinger.
  Photo: Odelberg, A.S.W. / Norsk vegmuseum

"Till Veidirektør Andreas Baalsrud Fr. A.S.W. Odelsberg, Gustavsberg, Sverige. Oslo 4 feb 1933. Försök: Tiärinbränkt grusbana. 1932".

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to