• Bilde i svart/hvitt: Brakke på Sognefjellet, også kalt Dølefjellet, eller Dølefjedle som er korrekt attgjeving av dialekt, 1936. Smørstabbtindene i bakgrunnen. Dette bilde er fra et album fra Nord-Gudbrandsdalen mellom 1929-1943. Foto: Christen Lomsdal. 

Ref. til artikkel i "Årbok for Norsk vegmuseum 2012". Jfr. "Profesjonalisering og boligbrakker på veganlegg før 1940", av Anne-Mette Nielsen, hvor dette bildet er illustrert med følgende tekst: "Reising eller nedtaking av en av to boligbrakker ved bygging av Sognefjellsvegen 1936-1939. Den er av samme type som Krossbubrakka på Vegmuseet, men det er usikkert om dette er denne. Foto: Jens Kjølen. Norsk vegmuseums fotoarkiv". Les vedlegg i Nedlastinger lenger ned på siden.

7 bilder i farger viser dokumentasjonsbilder av Krossbubrakka der den står på Norsk vegmuseum, Fåberg, Lillehammer i dag. (Klikk på pilen til høyre på bildet). Både brakka og uthuset står oppført i friluftsmuseet. Foto: Ole Flatmark. To bilder til i farger viser brakka der den står ved Krossbu Turiststasjon Sognefjellet i 1993. Foto: Dagfinn Sveen. Og det siste bildet er et gammelt postkort i svart/hvitt fra "Krossbu-Bøverdalen". 

26.04.2017: Dette er ikke fra Krossbu, men oppe på fjellet. Min far Martin Optun var vegvokter på Dølefjellet (som feilaktig kalles Sognefjellet). Det bildet jeg fikk opp, var fra selve "Dølefjedle", en halvferdig hytte. Kan være flyttet ned til Krossbu da den var ferdig. Jeg kan plassere stedet helt nøyaktig. Ved den steinen som også vises på bildet hadde vegbyggerne en liten smie. Tomten er faktisk synlig ennå. Fint at dere har så mange fine bilder nede fra Krossbu." Opplysninger til stedet fra Per M Optun.
  Photo: Lomsdal, Christen / Norsk vegmuseum
 • Bilde i svart/hvitt: Brakke på Sognefjellet, også kalt Dølefjellet, eller Dølefjedle som er korrekt attgjeving av dialekt, 1936. Smørstabbtindene i bakgrunnen. Dette bilde er fra et album fra Nord-Gudbrandsdalen mellom 1929-1943. Foto: Christen Lomsdal. 

Ref. til artikkel i "Årbok for Norsk vegmuseum 2012". Jfr. "Profesjonalisering og boligbrakker på veganlegg før 1940", av Anne-Mette Nielsen, hvor dette bildet er illustrert med følgende tekst: "Reising eller nedtaking av en av to boligbrakker ved bygging av Sognefjellsvegen 1936-1939. Den er av samme type som Krossbubrakka på Vegmuseet, men det er usikkert om dette er denne. Foto: Jens Kjølen. Norsk vegmuseums fotoarkiv". Les vedlegg i Nedlastinger lenger ned på siden.

7 bilder i farger viser dokumentasjonsbilder av Krossbubrakka der den står på Norsk vegmuseum, Fåberg, Lillehammer i dag. (Klikk på pilen til høyre på bildet). Både brakka og uthuset står oppført i friluftsmuseet. Foto: Ole Flatmark. To bilder til i farger viser brakka der den står ved Krossbu Turiststasjon Sognefjellet i 1993. Foto: Dagfinn Sveen. Og det siste bildet er et gammelt postkort i svart/hvitt fra "Krossbu-Bøverdalen". 

26.04.2017: Dette er ikke fra Krossbu, men oppe på fjellet. Min far Martin Optun var vegvokter på Dølefjellet (som feilaktig kalles Sognefjellet). Det bildet jeg fikk opp, var fra selve "Dølefjedle", en halvferdig hytte. Kan være flyttet ned til Krossbu da den var ferdig. Jeg kan plassere stedet helt nøyaktig. Ved den steinen som også vises på bildet hadde vegbyggerne en liten smie. Tomten er faktisk synlig ennå. Fint at dere har så mange fine bilder nede fra Krossbu." Opplysninger til stedet fra Per M Optun.
  Photo: Lomsdal, Christen / Norsk vegmuseum
 • Bilde i svart/hvitt: Brakke på Sognefjellet, også kalt Dølefjellet, eller Dølefjedle som er korrekt attgjeving av dialekt, 1936. Smørstabbtindene i bakgrunnen. Dette bilde er fra et album fra Nord-Gudbrandsdalen mellom 1929-1943. Foto: Christen Lomsdal. 

Ref. til artikkel i "Årbok for Norsk vegmuseum 2012". Jfr. "Profesjonalisering og boligbrakker på veganlegg før 1940", av Anne-Mette Nielsen, hvor dette bildet er illustrert med følgende tekst: "Reising eller nedtaking av en av to boligbrakker ved bygging av Sognefjellsvegen 1936-1939. Den er av samme type som Krossbubrakka på Vegmuseet, men det er usikkert om dette er denne. Foto: Jens Kjølen. Norsk vegmuseums fotoarkiv". Les vedlegg i Nedlastinger lenger ned på siden.

7 bilder i farger viser dokumentasjonsbilder av Krossbubrakka der den står på Norsk vegmuseum, Fåberg, Lillehammer i dag. (Klikk på pilen til høyre på bildet). Både brakka og uthuset står oppført i friluftsmuseet. Foto: Ole Flatmark. To bilder til i farger viser brakka der den står ved Krossbu Turiststasjon Sognefjellet i 1993. Foto: Dagfinn Sveen. Og det siste bildet er et gammelt postkort i svart/hvitt fra "Krossbu-Bøverdalen". 

26.04.2017: Dette er ikke fra Krossbu, men oppe på fjellet. Min far Martin Optun var vegvokter på Dølefjellet (som feilaktig kalles Sognefjellet). Det bildet jeg fikk opp, var fra selve "Dølefjedle", en halvferdig hytte. Kan være flyttet ned til Krossbu da den var ferdig. Jeg kan plassere stedet helt nøyaktig. Ved den steinen som også vises på bildet hadde vegbyggerne en liten smie. Tomten er faktisk synlig ennå. Fint at dere har så mange fine bilder nede fra Krossbu." Opplysninger til stedet fra Per M Optun.
  Photo: Lomsdal, Christen / Norsk vegmuseum
 • Bilde i svart/hvitt: Brakke på Sognefjellet, også kalt Dølefjellet, eller Dølefjedle som er korrekt attgjeving av dialekt, 1936. Smørstabbtindene i bakgrunnen. Dette bilde er fra et album fra Nord-Gudbrandsdalen mellom 1929-1943. Foto: Christen Lomsdal. 

Ref. til artikkel i "Årbok for Norsk vegmuseum 2012". Jfr. "Profesjonalisering og boligbrakker på veganlegg før 1940", av Anne-Mette Nielsen, hvor dette bildet er illustrert med følgende tekst: "Reising eller nedtaking av en av to boligbrakker ved bygging av Sognefjellsvegen 1936-1939. Den er av samme type som Krossbubrakka på Vegmuseet, men det er usikkert om dette er denne. Foto: Jens Kjølen. Norsk vegmuseums fotoarkiv". Les vedlegg i Nedlastinger lenger ned på siden.

7 bilder i farger viser dokumentasjonsbilder av Krossbubrakka der den står på Norsk vegmuseum, Fåberg, Lillehammer i dag. (Klikk på pilen til høyre på bildet). Både brakka og uthuset står oppført i friluftsmuseet. Foto: Ole Flatmark. To bilder til i farger viser brakka der den står ved Krossbu Turiststasjon Sognefjellet i 1993. Foto: Dagfinn Sveen. Og det siste bildet er et gammelt postkort i svart/hvitt fra "Krossbu-Bøverdalen". 

26.04.2017: Dette er ikke fra Krossbu, men oppe på fjellet. Min far Martin Optun var vegvokter på Dølefjellet (som feilaktig kalles Sognefjellet). Det bildet jeg fikk opp, var fra selve "Dølefjedle", en halvferdig hytte. Kan være flyttet ned til Krossbu da den var ferdig. Jeg kan plassere stedet helt nøyaktig. Ved den steinen som også vises på bildet hadde vegbyggerne en liten smie. Tomten er faktisk synlig ennå. Fint at dere har så mange fine bilder nede fra Krossbu." Opplysninger til stedet fra Per M Optun.
  Photo: Lomsdal, Christen / Norsk vegmuseum
 • Bilde i svart/hvitt: Brakke på Sognefjellet, også kalt Dølefjellet, eller Dølefjedle som er korrekt attgjeving av dialekt, 1936. Smørstabbtindene i bakgrunnen. Dette bilde er fra et album fra Nord-Gudbrandsdalen mellom 1929-1943. Foto: Christen Lomsdal. 

Ref. til artikkel i "Årbok for Norsk vegmuseum 2012". Jfr. "Profesjonalisering og boligbrakker på veganlegg før 1940", av Anne-Mette Nielsen, hvor dette bildet er illustrert med følgende tekst: "Reising eller nedtaking av en av to boligbrakker ved bygging av Sognefjellsvegen 1936-1939. Den er av samme type som Krossbubrakka på Vegmuseet, men det er usikkert om dette er denne. Foto: Jens Kjølen. Norsk vegmuseums fotoarkiv". Les vedlegg i Nedlastinger lenger ned på siden.

7 bilder i farger viser dokumentasjonsbilder av Krossbubrakka der den står på Norsk vegmuseum, Fåberg, Lillehammer i dag. (Klikk på pilen til høyre på bildet). Både brakka og uthuset står oppført i friluftsmuseet. Foto: Ole Flatmark. To bilder til i farger viser brakka der den står ved Krossbu Turiststasjon Sognefjellet i 1993. Foto: Dagfinn Sveen. Og det siste bildet er et gammelt postkort i svart/hvitt fra "Krossbu-Bøverdalen". 

26.04.2017: Dette er ikke fra Krossbu, men oppe på fjellet. Min far Martin Optun var vegvokter på Dølefjellet (som feilaktig kalles Sognefjellet). Det bildet jeg fikk opp, var fra selve "Dølefjedle", en halvferdig hytte. Kan være flyttet ned til Krossbu da den var ferdig. Jeg kan plassere stedet helt nøyaktig. Ved den steinen som også vises på bildet hadde vegbyggerne en liten smie. Tomten er faktisk synlig ennå. Fint at dere har så mange fine bilder nede fra Krossbu." Opplysninger til stedet fra Per M Optun.
  Photo: Lomsdal, Christen / Norsk vegmuseum
 • Bilde i svart/hvitt: Brakke på Sognefjellet, også kalt Dølefjellet, eller Dølefjedle som er korrekt attgjeving av dialekt, 1936. Smørstabbtindene i bakgrunnen. Dette bilde er fra et album fra Nord-Gudbrandsdalen mellom 1929-1943. Foto: Christen Lomsdal. 

Ref. til artikkel i "Årbok for Norsk vegmuseum 2012". Jfr. "Profesjonalisering og boligbrakker på veganlegg før 1940", av Anne-Mette Nielsen, hvor dette bildet er illustrert med følgende tekst: "Reising eller nedtaking av en av to boligbrakker ved bygging av Sognefjellsvegen 1936-1939. Den er av samme type som Krossbubrakka på Vegmuseet, men det er usikkert om dette er denne. Foto: Jens Kjølen. Norsk vegmuseums fotoarkiv". Les vedlegg i Nedlastinger lenger ned på siden.

7 bilder i farger viser dokumentasjonsbilder av Krossbubrakka der den står på Norsk vegmuseum, Fåberg, Lillehammer i dag. (Klikk på pilen til høyre på bildet). Både brakka og uthuset står oppført i friluftsmuseet. Foto: Ole Flatmark. To bilder til i farger viser brakka der den står ved Krossbu Turiststasjon Sognefjellet i 1993. Foto: Dagfinn Sveen. Og det siste bildet er et gammelt postkort i svart/hvitt fra "Krossbu-Bøverdalen". 

26.04.2017: Dette er ikke fra Krossbu, men oppe på fjellet. Min far Martin Optun var vegvokter på Dølefjellet (som feilaktig kalles Sognefjellet). Det bildet jeg fikk opp, var fra selve "Dølefjedle", en halvferdig hytte. Kan være flyttet ned til Krossbu da den var ferdig. Jeg kan plassere stedet helt nøyaktig. Ved den steinen som også vises på bildet hadde vegbyggerne en liten smie. Tomten er faktisk synlig ennå. Fint at dere har så mange fine bilder nede fra Krossbu." Opplysninger til stedet fra Per M Optun.
  Photo: Lomsdal, Christen / Norsk vegmuseum
 • Bilde i svart/hvitt: Brakke på Sognefjellet, også kalt Dølefjellet, eller Dølefjedle som er korrekt attgjeving av dialekt, 1936. Smørstabbtindene i bakgrunnen. Dette bilde er fra et album fra Nord-Gudbrandsdalen mellom 1929-1943. Foto: Christen Lomsdal. 

Ref. til artikkel i "Årbok for Norsk vegmuseum 2012". Jfr. "Profesjonalisering og boligbrakker på veganlegg før 1940", av Anne-Mette Nielsen, hvor dette bildet er illustrert med følgende tekst: "Reising eller nedtaking av en av to boligbrakker ved bygging av Sognefjellsvegen 1936-1939. Den er av samme type som Krossbubrakka på Vegmuseet, men det er usikkert om dette er denne. Foto: Jens Kjølen. Norsk vegmuseums fotoarkiv". Les vedlegg i Nedlastinger lenger ned på siden.

7 bilder i farger viser dokumentasjonsbilder av Krossbubrakka der den står på Norsk vegmuseum, Fåberg, Lillehammer i dag. (Klikk på pilen til høyre på bildet). Både brakka og uthuset står oppført i friluftsmuseet. Foto: Ole Flatmark. To bilder til i farger viser brakka der den står ved Krossbu Turiststasjon Sognefjellet i 1993. Foto: Dagfinn Sveen. Og det siste bildet er et gammelt postkort i svart/hvitt fra "Krossbu-Bøverdalen". 

26.04.2017: Dette er ikke fra Krossbu, men oppe på fjellet. Min far Martin Optun var vegvokter på Dølefjellet (som feilaktig kalles Sognefjellet). Det bildet jeg fikk opp, var fra selve "Dølefjedle", en halvferdig hytte. Kan være flyttet ned til Krossbu da den var ferdig. Jeg kan plassere stedet helt nøyaktig. Ved den steinen som også vises på bildet hadde vegbyggerne en liten smie. Tomten er faktisk synlig ennå. Fint at dere har så mange fine bilder nede fra Krossbu." Opplysninger til stedet fra Per M Optun.
  Photo: Lomsdal, Christen / Norsk vegmuseum
 • Bilde i svart/hvitt: Brakke på Sognefjellet, også kalt Dølefjellet, eller Dølefjedle som er korrekt attgjeving av dialekt, 1936. Smørstabbtindene i bakgrunnen. Dette bilde er fra et album fra Nord-Gudbrandsdalen mellom 1929-1943. Foto: Christen Lomsdal. 

Ref. til artikkel i "Årbok for Norsk vegmuseum 2012". Jfr. "Profesjonalisering og boligbrakker på veganlegg før 1940", av Anne-Mette Nielsen, hvor dette bildet er illustrert med følgende tekst: "Reising eller nedtaking av en av to boligbrakker ved bygging av Sognefjellsvegen 1936-1939. Den er av samme type som Krossbubrakka på Vegmuseet, men det er usikkert om dette er denne. Foto: Jens Kjølen. Norsk vegmuseums fotoarkiv". Les vedlegg i Nedlastinger lenger ned på siden.

7 bilder i farger viser dokumentasjonsbilder av Krossbubrakka der den står på Norsk vegmuseum, Fåberg, Lillehammer i dag. (Klikk på pilen til høyre på bildet). Både brakka og uthuset står oppført i friluftsmuseet. Foto: Ole Flatmark. To bilder til i farger viser brakka der den står ved Krossbu Turiststasjon Sognefjellet i 1993. Foto: Dagfinn Sveen. Og det siste bildet er et gammelt postkort i svart/hvitt fra "Krossbu-Bøverdalen". 

26.04.2017: Dette er ikke fra Krossbu, men oppe på fjellet. Min far Martin Optun var vegvokter på Dølefjellet (som feilaktig kalles Sognefjellet). Det bildet jeg fikk opp, var fra selve "Dølefjedle", en halvferdig hytte. Kan være flyttet ned til Krossbu da den var ferdig. Jeg kan plassere stedet helt nøyaktig. Ved den steinen som også vises på bildet hadde vegbyggerne en liten smie. Tomten er faktisk synlig ennå. Fint at dere har så mange fine bilder nede fra Krossbu." Opplysninger til stedet fra Per M Optun.
  Photo: Lomsdal, Christen / Norsk vegmuseum
 • Bilde i svart/hvitt: Brakke på Sognefjellet, også kalt Dølefjellet, eller Dølefjedle som er korrekt attgjeving av dialekt, 1936. Smørstabbtindene i bakgrunnen. Dette bilde er fra et album fra Nord-Gudbrandsdalen mellom 1929-1943. Foto: Christen Lomsdal. 

Ref. til artikkel i "Årbok for Norsk vegmuseum 2012". Jfr. "Profesjonalisering og boligbrakker på veganlegg før 1940", av Anne-Mette Nielsen, hvor dette bildet er illustrert med følgende tekst: "Reising eller nedtaking av en av to boligbrakker ved bygging av Sognefjellsvegen 1936-1939. Den er av samme type som Krossbubrakka på Vegmuseet, men det er usikkert om dette er denne. Foto: Jens Kjølen. Norsk vegmuseums fotoarkiv". Les vedlegg i Nedlastinger lenger ned på siden.

7 bilder i farger viser dokumentasjonsbilder av Krossbubrakka der den står på Norsk vegmuseum, Fåberg, Lillehammer i dag. (Klikk på pilen til høyre på bildet). Både brakka og uthuset står oppført i friluftsmuseet. Foto: Ole Flatmark. To bilder til i farger viser brakka der den står ved Krossbu Turiststasjon Sognefjellet i 1993. Foto: Dagfinn Sveen. Og det siste bildet er et gammelt postkort i svart/hvitt fra "Krossbu-Bøverdalen". 

26.04.2017: Dette er ikke fra Krossbu, men oppe på fjellet. Min far Martin Optun var vegvokter på Dølefjellet (som feilaktig kalles Sognefjellet). Det bildet jeg fikk opp, var fra selve "Dølefjedle", en halvferdig hytte. Kan være flyttet ned til Krossbu da den var ferdig. Jeg kan plassere stedet helt nøyaktig. Ved den steinen som også vises på bildet hadde vegbyggerne en liten smie. Tomten er faktisk synlig ennå. Fint at dere har så mange fine bilder nede fra Krossbu." Opplysninger til stedet fra Per M Optun.
  Photo: Lomsdal, Christen / Norsk vegmuseum
 • Bilde i svart/hvitt: Brakke på Sognefjellet, også kalt Dølefjellet, eller Dølefjedle som er korrekt attgjeving av dialekt, 1936. Smørstabbtindene i bakgrunnen. Dette bilde er fra et album fra Nord-Gudbrandsdalen mellom 1929-1943. Foto: Christen Lomsdal. 

Ref. til artikkel i "Årbok for Norsk vegmuseum 2012". Jfr. "Profesjonalisering og boligbrakker på veganlegg før 1940", av Anne-Mette Nielsen, hvor dette bildet er illustrert med følgende tekst: "Reising eller nedtaking av en av to boligbrakker ved bygging av Sognefjellsvegen 1936-1939. Den er av samme type som Krossbubrakka på Vegmuseet, men det er usikkert om dette er denne. Foto: Jens Kjølen. Norsk vegmuseums fotoarkiv". Les vedlegg i Nedlastinger lenger ned på siden.

7 bilder i farger viser dokumentasjonsbilder av Krossbubrakka der den står på Norsk vegmuseum, Fåberg, Lillehammer i dag. (Klikk på pilen til høyre på bildet). Både brakka og uthuset står oppført i friluftsmuseet. Foto: Ole Flatmark. To bilder til i farger viser brakka der den står ved Krossbu Turiststasjon Sognefjellet i 1993. Foto: Dagfinn Sveen. Og det siste bildet er et gammelt postkort i svart/hvitt fra "Krossbu-Bøverdalen". 

26.04.2017: Dette er ikke fra Krossbu, men oppe på fjellet. Min far Martin Optun var vegvokter på Dølefjellet (som feilaktig kalles Sognefjellet). Det bildet jeg fikk opp, var fra selve "Dølefjedle", en halvferdig hytte. Kan være flyttet ned til Krossbu da den var ferdig. Jeg kan plassere stedet helt nøyaktig. Ved den steinen som også vises på bildet hadde vegbyggerne en liten smie. Tomten er faktisk synlig ennå. Fint at dere har så mange fine bilder nede fra Krossbu." Opplysninger til stedet fra Per M Optun.
  Photo: Lomsdal, Christen / Norsk vegmuseum
 • Bilde i svart/hvitt: Brakke på Sognefjellet, også kalt Dølefjellet, eller Dølefjedle som er korrekt attgjeving av dialekt, 1936. Smørstabbtindene i bakgrunnen. Dette bilde er fra et album fra Nord-Gudbrandsdalen mellom 1929-1943. Foto: Christen Lomsdal. 

Ref. til artikkel i "Årbok for Norsk vegmuseum 2012". Jfr. "Profesjonalisering og boligbrakker på veganlegg før 1940", av Anne-Mette Nielsen, hvor dette bildet er illustrert med følgende tekst: "Reising eller nedtaking av en av to boligbrakker ved bygging av Sognefjellsvegen 1936-1939. Den er av samme type som Krossbubrakka på Vegmuseet, men det er usikkert om dette er denne. Foto: Jens Kjølen. Norsk vegmuseums fotoarkiv". Les vedlegg i Nedlastinger lenger ned på siden.

7 bilder i farger viser dokumentasjonsbilder av Krossbubrakka der den står på Norsk vegmuseum, Fåberg, Lillehammer i dag. (Klikk på pilen til høyre på bildet). Både brakka og uthuset står oppført i friluftsmuseet. Foto: Ole Flatmark. To bilder til i farger viser brakka der den står ved Krossbu Turiststasjon Sognefjellet i 1993. Foto: Dagfinn Sveen. Og det siste bildet er et gammelt postkort i svart/hvitt fra "Krossbu-Bøverdalen". 

26.04.2017: Dette er ikke fra Krossbu, men oppe på fjellet. Min far Martin Optun var vegvokter på Dølefjellet (som feilaktig kalles Sognefjellet). Det bildet jeg fikk opp, var fra selve "Dølefjedle", en halvferdig hytte. Kan være flyttet ned til Krossbu da den var ferdig. Jeg kan plassere stedet helt nøyaktig. Ved den steinen som også vises på bildet hadde vegbyggerne en liten smie. Tomten er faktisk synlig ennå. Fint at dere har så mange fine bilder nede fra Krossbu." Opplysninger til stedet fra Per M Optun.
  Photo: Lomsdal, Christen / Norsk vegmuseum

Boligbrakke på Dølefjellet (Dølefjedle) ved bygging av Sognefjellsvegen 1936-1939

1 comment

 • Korrekt attgjeving av dialekt er Dølefjedle.

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to